GR20120531 punt 19: retributie voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen - Aanpassing

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2010 houdende aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen;

 

Gelet op het gunstig advies van de sportraad;

 

Overwegende dat het stedelijk sportcentrum door het uitvoeren van renovatiewerken op de beneden-verdieping over een nieuwe polyvalente zaal en een vergaderzaal beschikt waarvoor nooit eerder in artikel 1 §1 1 en artikel 1 §1 2 een retributie werd vastgesteld;

 

Overwegende dat het passend is hiervoor een retributie vast te stellen;

 

Overwegende dat de tennistafels worden opgesteld in de polyvalente zaal op de benedenverdieping waarvoor de vastgestelde retributie van toepassing is waardoor de bestaande retributie van 1,25 euro per uur per tennistafel uit artikel 1 §1 1 en 1 §1 2 geschrapt mag worden;

 

Overwegende dat de judozaal, de turnzaal en de tafeltennisruimte zich op de bovenverdieping van het sportcentrum bevinden waardoor het aangewezen is om in artikel 1 §1 1 en artikel 1 §1 2 de woorden "polyvalente zaal" te vervangen door "polyvalente zalen (boven)";

 

Overwegende dat artikel 1 §1 4 een retributie van 1,25 euro vaststelt voor het gebruik van de kleedkamers waardoor zowel een individueel persoon als een groep personen hetzelfde tarief betalen;

 

Overwegende dat het passend is voortaan een retributie van 2 euro vast te stellen per persoon en 10 euro per groep vanaf 5 personen voor de gebruikers van de kleedkamers die geen gebruik maken van de accommodatie van de sporthal;

 

Overwegende dat het laatste lid van artikel 1 §2 1 bepaalt dat het voormeld tarief (voor het gebruik van het stedelijk atletiekstadion) eveneens geldt bij atletiekmeetings, georganiseerd door Ninoofse atletiekclubs, verenigingen en scholen, al dan niet met inkomgeld;

 

Overwegende dat dit lid geschrapt mag worden aangezien dit geen uitzonderingen betreft waarvoor een andere reglementering bepaald werd dan de vooropgestelde tarieven;

 

Overwegende dat in het zwembad "De Kleine Dender" geen mogelijkheid meer bestaat om gebruik te maken van de douches of  de kleedkamers voor de gebruikers van het stedelijk atletiekstadion;

 

Overwegende dat wanneer de gebruikers van het stedelijk atletiekstadion gebruik wensen te maken van de kleedkamers en de douches van de sporthal, het tarief m.b.t. de verhuur van de kleedkamers voor het gebruik van de stedelijke sporthal van toepassing is waardoor de bepalingen vastgesteld in artikel 1 §2 2 geschrapt worden;

 

Overwegende dat de stedelijke sportdienst in de toekomst geen specifieke sportkampen meer zal organiseren waarvoor een beroep gedaan wordt op externe organisaties waardoor het aangewezen is om de retributie ten bedrage van 50 euro te schrappen uit artikel 1 §6 1 E;

 

Overwegende dat in artikel 1 §2, §3 1 en §5 1 telkens begrippen omschreven staan die zo evident zijn dat ze geen beschrijving behoeven waardoor het onnodig is deze omschrijvingen te behouden in het retributiereglement;

 

Overwegende dat een boete van 5 euro onvoldoende is om de verenigingen en individuele gebruikers aan te sporen om het sportmateriaal op te bergen in de voorziene ruimte of om geen flessen, blikken, e.d. achter te laten en geen alcoholische dranken te gebruiken in de kleedkamers;

 

Overwegende dat het aangewezen is om de retributie, opgenomen in artikel 1 §1 5 te verhogen naar 75 euro;

 

Overwegende dat het, om de leesbaarheid van het retributiereglement op het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportkampen te vergemakkelijken, aangewezen is de structuur van het retributiereglement aan te passen;

 

Overwegende dat voor het organiseren van seniorenactiviteiten of activiteiten voor mensen met een beperking nooit eerder een retributie werd vastgesteld;

 

Overwegende dat het passend is een artikel 9 en 10 toe te voegen waarin een retributie voor de seniorenactiviteiten en de activiteiten georganiseerd door de sportdienst, voor mensen met een beperking wordt vastgesteld;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Het retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen van 10 september 2010 wordt vanaf 1 juni 2012 opgeheven en van dan af vervangen door volgende bepalingen:

 

Artikel 1 De retributie voor het gebruik van de stedelijke sporthal wordt als volgt vastgesteld:

 

1. voor inwoners en verenigingen zowel van Ninove als daarbuiten :

 

Grote zaal*:    - 4 euro per uur voor 1/3 zaal

- 6 euro per uur voor 1/2 zaal

- 12 euro per uur voor de volledige zaal

 

Polyvalente zaal (beneden)*: - 4 euro per uur

 

Polyvalente zalen (boven)*:   - 4 euro per uur voor de judozaal

                   - 4 euro per uur voor de turnzaal

 

Vergaderzaal:      -  gratis voor sportverenigingen aangesloten bij de sportraad

                          - 5 euro per dagdeel voor andere verenigingen en organisaties waarbij een dag bestaat uit drie dagdelen: de voormiddag van 8u tot 12 u, de namiddag van 13u tot 18u en de avond van 19u tot einde activiteit).

 

*met inbegrip van het gebruik van de kleedkamers en de douches

 

2.    Voor de Ninoofse onderwijsinstellingen tot uiterlijk 18 uur, de jeugd (tot 16 jaar) en jeugdverenigingen van Ninove, alsook voor alle instellingen voor gehandicapten tot uiterlijk 18 uur:

 

Grote zaal*:    - 1,25 euro per uur voor 1/3 zaal

  - 2 euro per uur voor 1/2 zaal

  - 4 euro per uur voor de volledige zaal

 

Polyvalente zalen (beneden)*:   - 2euro per uur

 

Polyvalente zalen (boven)*: - 1,25 euro per uur voor de judozaal

 - 1,25euro per uur voor de turnzaal

 

Vergaderzaal:      - 2 euro per dagdeel

 

*met inbegrip van het gebruik van de kleedkamers en de douches

 

Artikel 2 De retributie voor het gebruik van de kleedkamers en douches wordt als volgt vastgesteld:

- 2 euro per persoon

- 10 euro per groep vanaf 5 personen

 

De retributie is van toepassing voor alle gebruikers van de kleedkamers en douches die geen gebruik maken van de accommodatie van de sporthal.

 

De retributie is niet van toepassing voor atletiekclubs en kaatsclubs tijdens officiële competitiewedstrijden.

 

Artikel 3 Een retributie van 75 euro wordt aangerekend aan individuele personen en aan verenigingen die:

- het sportmateriaal niet opbergen in de voorziene ruimte

- flessen, blikken, e.d. achterlaten en alcoholische dranken gebruiken in de kleedkamers.

 

Artikel 4 De retributie voor het gebruik van het stedelijk atletiekstadion wordt als volgt vastgesteld:

- vereniging: 7,50 euro per uur

- individuele gebruiker:       - 1 euro per uur

- 10 euro per jaar

- school: 5 euro per uur

 

Artikel 5 De retributie voor het gebruik van de stedelijke kaatsbaan wordt als volgt vastgesteld:

- vereniging: 2,50 euro per uur

- individuele gebruiker: 0,50 euro per uur

- school: 1,25 euro per uur

 

Artikel 6 De retributie voor het gebruik van de vijver van het stadspark voor sportvisserij wordt als volgt vastgesteld:

- individuele gebruiker: 2 euro per dag

- bij open-viswedstrijden: 4 euro per dag

- 65-plussers ofwel op zaterdag, ofwel op zondag, ofwel op een wettelijke feestdag: gratis

 

In het kader van een "Interclub-viswedstrijd" wordt géén retributie geheven.

 

Artikel 7 De retributie voor het gebruik van de stedelijke beachterreinen wordt als volgt vastgesteld:

- vereniging: 5 euro per 3 terreinen per uur

- individuele gebruiker: 2 euro per terrein per uur

- school: 3 euro per 3 terreinen per uur

 

Artikel 8 De retributie voor de deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen wordt als volgt vastgesteld:

1. Sportkampen

- Eéndagsactiviteit                                                                7 euro

(dansdag, kleutersportdag)

- Kleutersportkampen (3 dagen)                                           24 euro

- Omnisport- en zwemkamp (3 dagen)                                   24 euro

- Sportmix of vijfdaagse sportkampen                                   35 euro

 

2. Sportdagen

- halve  dag                                                                    1,25 euro

- volledige dag                                                                2,50 euro

 

3. Sportklassen

- halve week                                                                 10,50 euro

- volledige week                                                                 21 euro

 

Artikel 9 De retributie voor deelname aan seniorenactiviteiten wordt als volgt vastgesteld:

1. Seniorenturnen

- per beurt                                                                         2 euro

- 10-beurtenkaart                                                              15 euro

 

2. Sportdagen

- halve dag                                                                     2,50 euro

- volledige dag                                                                    5 euro

- week                                                                         12,50 euro

 

3. Behendigheidsspelen

- per beurt                                                                         1 euro

- 10-beurtenkaart                                                              10 euro

- per trimester*                                                                 20 euro

 

*trimesters: - september - december

                 - januari – april

                 - mei - augustus

 

Artikel 10 De retributie voor de doelgroepen (mensen met een beperking, sport voor zwaarlijvige kinderen, …) bedraagt € 1,50 per activiteit georganiseerd door de sportdienst.

 

Artikel 11 Een afschrift van deze beslissing zal aan de heer gouverneur worden toegestuurd.