GR20120126 punt 22.3: Voorstel van raadslid Wouter Vande Winkel tot de inrichting van Cambio-autodelen in Ninove

Volgende motivering wordt door de heer Wouter Vande Winkel in zijn voorstel vermeld:

 

"Op de jongste gemeenteraad had ik bedenkingen bij de aankoop van een elektrisch voertuig door de stad, omdat ik er aan twijfelde of dit wel de meest ecologische oplossing was voor de vraag naar een voertuig voor de diverse stadsdiensten. Een gesprek met de duurzaamheidsambtenaar over het dossier plaatste één en ander in perspectief. Toch denk ik dat mijn suggestie om de auto onder te brengen in het Cambio-autodeelsysteem zeker onderzocht mag worden.

 

Gelet op de groeiende vraag naar autodeelsystemen in stedelijke omgevingen;

 

Gelet op het bestaan van Cambio in steden als Sint-Niklaas, Lier, Mortsel en Zwijndrecht;

 

Gelet op de geplande aankoop van een elektrische wagen door de stad;

 

Besluit de gemeenteraad 

  1. De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen contact op te nemen met Cambio om een eventuele komst van Cambio-standplaatsen te bespreken.
  2. De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen te onderzoeken of de elektrische wagen die de stad wenst aan te kopen in het Cambio-systeem kan ingepast worden."