GR20120126 punt 20: Uitleendienst AGB DN - Uitleenreglement - Gratis dienstverlening 2012

DE RAAD

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het uitleenreglement AGB DN, zoals aangepast door de gemeenteraad van 23 juni 2011;

 

Gelet op artikel 4 van het uitleenreglement;

 

Overwegende dat gratis dienstverlening mogelijk is voor activiteiten die niet door stadsdiensten of adviesraden georganiseerd worden;

 

Overwegende dat deze activiteiten aan een of meer van de volgende criteria dienen te voldoen:

-          een duidelijk cultureel, kunstzinnig, sportief of sociaal karakter hebben,

-          het behoud van erfgoed stimuleren,

-          gemeenschapsvormend zijn,

-          een bovenlokale uitstraling hebben,

-          door de budgettaire en/of logistieke schaal de mogelijkheden van de eigen werking overstijgen;

 

Overwegende dat een aanvraag voor gratis dienstverlening minstens drie maanden voor de activiteit dient te gebeuren bij de dienst cultuur en dat elke aanvrager de medewerking van de stad in het promotiemateriaal dient te vermelden;

 

Gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om over elke aanvraag te oordelen;

 

Gelet op het retributiereglement op interventies van de brandweer;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen 

 1. Er wordt in 2012 gratis dienstverlening aan de volgende organisaties gegeven:

 

 1. Het Rode Kruis en het Vlaams Kruis
 2. Kerkfabrieken
 3. Sint-Nicolaasvrienden vzw
 4. Volleybalclub MEVOC voor beachvolleybaltornooi
 5. Maspoe vzw voor Parkconcerten
 6. Krasjelrock vzw
 7. Savooifeesten vzw
 8. M-Rock
 9. Handelswijk Rechteroever voor kerstboomverbranding
 10. Don Jo voor Driekoningenfeest Denderwindeke
 1. Er wordt in 2012 gratis dienstverlening aan de organisatoren van de volgende activiteiten gegeven:
  1. Wedstrijden van beroepsrenners, provinciale nationale en Vlaamse kampioenschappen, topcompetitie UCI
  2. Provinciale, nationale, internationale en Vlaamse sportkampioenschappen
  3. Jaarmarkt, kerstmarkten en braderijen
  4. Activiteiten in het kader van Kom op tegen kanker
  5. Carnavalsactiviteiten door niet-stedelijke instanties: karnavalraad, feestcommissie, prinsencaemere, kindercarnaval, Ridders in de wortelorde en raadsdame.

 

 1. Bij interventies van de brandweer wordt het retributiereglement toegepast.