GR20120126 punt 1: OCMW - Budgetwijziging 2011 - Kennisneming

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het besluit van 8 december 2011 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij de eerste budgetwijziging van het OCMW over het dienstjaar 2011 werd vastgesteld;

 

Gelet op de brief van het OCMW van 12 december 2011 waarbij deze budgetwijziging ter kennisgeving werd gestuurd aan de gemeenteraad;

 

Overwegende dat voor alle activiteitencentra het totale bedrag van het exploitatie- en investeringsbudget dient herzien te worden, maar geen verhoging impliceert van de gemeentelijke bijdrage;

 

 

BESLUIT

 

1. De gemeenteraad neemt kennis van de eerste budgetwijziging  van het dienstjaar 2011.

2. Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het OCMW.