GR20111215 punt 23.3: Voorstel van raadslid Werner Somers tot staking van de bevlagging van de stadsgebouwen met de Belgische vlag

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld :

 

"Gelet op het feit dat de nieuwe federale regering slechts kan rekenen op de steun van 43 van de 88 Vlaamse leden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en dus geen meerderheid van de Vlaamse kiezers vertegenwoordigt;

 

Gelet op het feit dat de federale regering meer Franstalige dan Vlaamse ministers telt;

 

Gelet op de gebrekkige kennis van het Nederlands van de Eerste Minister, de heer Elio Di Rupo, hoewel het Nederlands de taal is van de meerderheid van de Belgische bevolking; 

 

Gelet op het feit dat de Vlamingen 60% van de Belgische bevolking uitmaken en dat het aandeel van het Vlaams Gewest in de opbrengst van de personenbelasting meer dan 63% bedraagt; 

 

Gelet op het feit dat de Vlaamse export goed is voor meer dan 77% van de totale Belgische export;

 

Gelet op de jaarlijkse transfer van 12 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië, wat neerkomt op 2.100 euro per Vlaming per jaar;

 

Overwegende dat de politieke macht van de Franstaligen in de federale regering geenszins in verhouding staat tot hun aandeel in de bevolking en tot hun bijdrage aan de Belgische staatsfinanciën;

 

Overwegende dat het, gezien de minorisering van de Vlaamse meerderheid in België, niet aangewezen is de stadsgebouwen nog langer te bevlaggen met de Belgische vlag;

 

 

BESLUIT als volgt:

 

De stadsgebouwen worden met ingang van 1 januari 2012 nog slechts bevlagd met de Vlaamse, Europese en Ninoofse vlag."