GR20111215 punt 23.2: Interpellatie van raadslid Werner Somers betreffende de collectie van stripbibliotheek The Blue Lagoon

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld :

 

"Sinds 1997 verschafte Jeugdhuis Het Uur te Meerbeke onderdak aan de stripbibliotheek 'The Blue Lagoon'. Van 1998 tot en met 2009 ontving de zgn. vzw Stripbib in totaal voor 106.750 Belgische frank aan subsidies van de stad Ninove in het kader van jeugdwerking. Na de sluiting van het jeugdhuis in september 2010 werd de collectie van de stripbibliotheek ondergebracht in de lokalen van de vzw Kalisj in de Pollarestraat. Een voorstel van de vzw Kalisj om de stripbibliotheek daar te heropenen werd echter afgeslagen. Meer dan een jaar na de sluiting van het jeugdhuis is de collectie nog steeds niet toegankelijk voor het publiek. Naar verluidt zou de collectie over enige dagen overgebracht worden naar de woning van Luk Tas, gewezen voorzitter van de Ninoofse Jeugdraad en gewezen cultuurbeleidscoördinator van de stad Ninove. Het lijkt erop dat de stripbibliotheek niet binnen afzienbare tijd opnieuw de deuren zal openen.

 

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op de volgende vragen:

 

1. Vond er reeds overleg plaats tussen de stad Ninove en de bestuursleden van de zgn. vzw Stripbib over het lot van de beeldverhalencollectie? Wat was het resultaat van dit overleg?

 

2. Is het College van burgemeester en schepenen op de hoogte van het feit dat de vzw Kalisj heeft aangeboden om de stripbibliotheek in zijn lokalen te helpen openhouden? Hoe staat u daar tegenover? Kan het stadsbestuur hier een bemiddelende rol?

 

3. Kan u bevestigen dat de collectie van de stripbibliotheek zal overgebracht worden naar de woning van Luk Tas? Door wie werd het stadsbestuur daarvan in kennis gesteld?

 

4. Zal de collectie ten huize Tas opengesteld worden voor het publiek?

 

5. Wanneer zal de collectie opnieuw toegankelijk zijn voor het publiek?

 

6. Wat bepalen de statuten van de zgn. vzw Stripbib over wat er dient te gebeuren met de beeldverhalencollectie in geval van definitieve stopzetting van de activiteiten van de stripbibliotheek?

 

7. Heeft het stadsbestuur aan de zgn. vzw Stripbib voorgesteld om de beeldverhalencollectie tijdelijk onder te brengen in de openbare bibliotheek, dan wel, in geval van definitieve stopzetting van de activiteiten, om niet te schenken aan de openbare bibliotheek? Wat was de reactie op dit voorstel?