GR20111027 punt 38.6: Interpellatie van raadslid Wouter Vande Winkel aan de heer Freddy Van Eeckhout, schepen van patrimonium, over het stemgedrag van de vertegenwoordigers van stad Ninove in verband met de verhoging van de distributienettarieven van Eand

Volgende motivering wordt door de heer Wouter Vande Winkel in zijn interpellatie vermeld:

 

"Op woensdag 4 mei 2011 stelde ik u schriftelijk de vraag of u mij het stemgedrag van de vertegenwoordigers van de stad bij Intergem aangaande de verhoging van de distributienettarieven van Eandis kon meedelen. Ik vroeg eveneens mij een kopie van de verslagen te bezorgen van de bijeenkomsten waarop deze tariefverhoging werd goedgekeurd.

Op dinsdag 27 september, bijna 5 maanden na mijn eerste vraag, stuurde ik dezelfde vraag opnieuw door. Ik maakte daarbij een kleine fout en had het in mijn hernieuwde vraag over 'Elia', de beheerder van het hoogspanningsnet, wat Eandis, de beheerder van het laagspanningsnet, moest zijn. Ik kreeg op 30 september van een medewerker van Intergem dan ook het nogal eigenaardige antwoord dat Intergem niet participeert in Elia.

Op zondag 2 oktober stuurde ik een rechtzetting naar de betrokken medewerker, met – voor de derde keer – dezelfde eenvoudige vraag naar inlichtingen. Tot op heden mocht ik nog steeds geen antwoord ontvangen. Mag ik u dan ook verzoeken vanavond antwoord te geven op volgende vragen:

 

1. Hebben de vertegenwoordigers van Stad Ninove in de Raad van Bestuur en het Directiecomité van Intergem de distributienettariefverhoging van Eandis, die de gewone consument voor het volle pond laat meebetalen voor de groenestroomcertificaten van grote bedrijven, dit terwijl de gewone consument minder dan 10% van de groenestroomcertificaten vertegenwoordigt, goedgekeurd?

 

2. Heeft u voor mij een kopie van de verslagen van de Raad van Bestuur en het Directiecomité van Intergem waarop het stemgedrag van Intergem in de organen van Eandis bepaald werd?

 

3. Waarom moet het bijna een half jaar duren om als gemeenteraadslid een antwoord te krijgen op deze eenvoudige vragen?"