GR20111027 punt 35: Interpellatie van raadslid Werner Somers over de aanleg van een bijkomende reizigersparking op NMBS-domein

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

 

"Op 8 juni 2009 vond er een overlegvergadering plaats tussen de stad Ninove en de heer Tony Leenaert, ingenieur van de NMBS-holding. Tijdens deze vergadering werden de plannen besproken voor de aanleg van reizigersparkings op het stadsdomein en op het domein van de NMBS. Er werd afgesproken dat de NMBS een totaalplan zou opmaken voor beide reizigersparkings.

 

De huidige parkeercapaciteit op het domein van de NMBS bedraagt volgens het verslag van deze vergadering 144 parkeerplaatsen. De aanleg van een bijkomende reizigersparking op NMBS-domein zou voor een bijkomende parkeercapaciteit zorgen van 196 parkeerplaatsen. De aanbesteding voor deze nieuwe reizigersparking was voorzien tegen begin 2010.

 

Na aanleg van de reizigersparking op het NMBS-domein zou de bestaande parkeercapaciteit worden geëvalueerd. Indien daarbij zou blijken dat die capaciteit niet zou volstaan, zou overgegaan worden tot de aanleg van een reizigersparking op stadseigendom, die zou voorzien in 55 bijkomende parkeerplaatsen.

 

Voor de uitvoering van de werken zou een samenwerkingsovereenkomst dienen te worden gesloten tussen de stad Ninove en de NMBS.

 

Momenteel staan heel wat wagens van pendelaars geparkeerd in de omliggende straten. De aanleg van een bijkomende reizigersparking zou dit probleem wellicht kunnen oplossen.

 

1. Wat is de reden voor de vertraging die de aanleg van een bijkomende reizigersparking op NMBS-domein heeft opgelopen?

 

2. Koesteren de stad Ninove en de NMBS nog steeds plannen om de parkeercapaciteit aan het station uit te breiden?

 

3. Wanneer heeft er voor het laatst overleg plaatsgevonden tussen de stad Ninove en de NMBS over deze plannen?"