GR20111027 punt 29: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Ninove - Onderwijslaan/Burchtstraat - Aanleg oversteekplaatsen voetgangers

Schepen H. Evenepoel (Open VLD) stelt voor om het punt uit te stellen. De gemeenteraad stemt hiermee in.