GR20111027 punt 12: Oprichting van een kinderdagverblijf langs de Abdijstraat te Ninove - intrekking gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2010 - toekenning nieuw recht van opstal - goedkeuring ontwerp van akte

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2010 waarbij de oprichting van een kinderdagverblijf op een perceel stadsgrond langs de Abdijstraat te Ninove, door de V.Z.W. 't Breugelkind, Keizerstraat 35, 1740 Ternat, werd goedgekeurd en aan de V.Z.W. 't Breugelkind een recht van opstal werd toegekend op het perceel stadsgrond langs de Abdijstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 756g/deel, voor een oppervlakte van 9a 65ca, voor de oprichting van een kinderdagverblijf met tuin en parking;

 

Overwegende dat thans aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de open ruimte naast de kerk te behouden en om het kinderdagverblijf aan de overkant van de Abdijstraat in te planten op de plaats waar zich nu een speelplein bevindt, op het perceel nr. 756h;

 

Overwegende dat de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2010 zal moeten worden ingetrokken en dat een nieuw recht van opstal zal dienen te worden toegestaan aan de V.Z.W. 't Breugelkind voor de bouw van een kinderdagverblijf met parking en tuin op het perceel nr. 756h;

 

Overwegende dat de V.Z.W. 't Breugelkind zal moeten instaan voor de verplaatsing van het voetbalplein en alle speeltoestellen, zitbanken, afvalbakken en andere aanhorigheden, naar het aanpalende gedeelte van het perceel nr. 756h, in overleg met de stedelijke jeugddienst;

 

Overwegende dat de VZW tevens zal dienen in te staan voor de keuring van de herplaatste speeltoestellen en er zal moeten op toezien dat de door haar aangestelde ontwerper in de bouwaanvraag voor de oprichting van het kinderdagverblijf een groenplan opneemt, dat in overleg met de stedelijke dienst leefmilieu, een duidelijke visie geeft over de bestaande bomen, de groenaanleg van de buitenruimte rond het gebouw en de groenaanleg van de parking;

 

 

BESLUIT, met 20 ja-stemmen, 7 nee-stemmen en 5 onthoudingen

 

1. De gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2010 wordt ingetrokken.

 

2. De oprichting van een kinderdagverblijf op een perceel stadsgrond langs de Abdijstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 756h/deel, door de V.Z.W. 't Breugelkind, Keizerstraat 35, 1740 Ternat, wordt goedgekeurd.

 

3. Aan de V.Z.W. 't Breugelkind wordt een recht van opstal toegekend op het perceel stadsgrond langs de Abdijstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 756h/deel, voor een oppervlakte van 15a 97ca, voor de oprichting van een kinderdagverblijf met tuin en parking.

 

4. Het ontwerp van akte van toekenning van een recht van opstal wordt goedgekeurd.

 

5. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de opstalhouder een akte te onderschrijven.

 

6. De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.