GR20110623 punt 44: interpellatie van raadslid Katie Coppens over het kinderdagverblijf 't Kadeeken

Volgende motivering wordt door mevrouw Katie Coppens in haar interpellatie vermeld :

 

"Het kinderdagverblijf heeft maar één grote ruimte waar alle kinderen van 2,5 en 12 jaar door elkaar lopen wat tot gevolg heeft dat de jongste kinderen omver gelopen worden door de oudste.

 

Bovendien kan men er enkel met proton of contant betalen. Niet iedereen gebruikt proton. Een bankterminal installeren lijkt aangewezen.

 

Een aantal ouders klagen hierover.

 

Welke is de ervaring van de bevoegde schepen, het stadsbestuur en van de mensen tewerkgesteld in het kinderdagverblijf? Is men op de hoogte van deze problematiek  ?

 

Welke oplossing gaat het stadsbestuur hieraan geven? Is er de mogelijkheid om een scheidingswand te plaatsen om de jongste en de oudere kinderen apart te laten spelen?"