GR20110623 punt 26: toekenning van een recht van opstal aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove voor de aanleg van een kunstgrasveld op de stadsgronden te Pollare - Goedkeuring - Goedkeuring ontwerpakte

 

 
 

DE RAAD

 

Gelet op de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2010 waarbij het principe werd goedgekeurd tot overname van de procedure voor het aanleggen van een kunstgrasveld via het Vlaams Sportinfrastructuurfonds door het AGB Ninove van de stad;

 

Overwegende dat voor de aanleg van het kunstgrasveld op de stadsgronden te Pollare, kadastraal gekend Ninove 8e afdeling Pollare sectie A nrs. 717B, 731A, 731B, 736 en 731C, aan het AGB Ninove een recht van opstal zal moeten worden toegekend;

 

Overwegende dat in een later stadium een parking en toegangsweg zullen worden aangelegd en kleedkamers worden gebouwd.

 

Gelet op het ontwerp van akte;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De stad verleent een recht van opstal voor een termijn van 30 jaar aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove, voor de aanleg van een kunstgrasveld met parking, toegangsweg en kleedkamers op de percelen stadsgrond te Pollare, kadastraal gekend Ninove 8e afdeling Pollare sectie A nrs. 717B, 731A, 731B, 736 en 731C.

 

2. Het ontwerp van akte voor de toekenning van een recht van opstal wordt goedgekeurd.