GR20110526 punt 41.1: interpellatie van raadslid Wouter Vande Winkel betreffende de inname standpunt over de gewijzigde inplanting van het kinderdagverblijf 'T Breugelkind door het schepencollege op 8 maart 2011

Volgende motivering wordt door de heer Wouter Vande Winkel in zijn interpellatie vermeld :

 

"Op de zitting van het schepencollege van 8 maart 2011 werd beslist de inplanting van kinderdagverblijf 't Breugelkind te wijzigen. Wanneer deze beslissing door de gemeenteraad bekrachtigd wordt, dreigt een groot stuk van de speeltuin in de Abdijstraat te verdwijnen. In dit dossier had ik graag antwoord op volgende vragen:

 

1. In de beslissing van het schepencollege is sprake van een probleem ivm de nabijheid van de schietwip. Welk probleem is dit? Waarom was de inplanting op de gemeenteraad van 25 november 2010 geen probleem voor de schietwip?

 

2. In dezelfde beslissing is sprake van een parkeerprobleem. Welk probleem is dit? Op welke manier verhelpt de nieuwe inplanting dit probleem?

 

3. Op het schepencollege van 22 februari werden alternatieven voor de inplanting besproken. Welke alternatieven waren dit?

 

4. De oppervlakte van het geplande kinderdagverblijf kennende zal de nieuwe locatie het bestaande speelplein de facto opheffen. Welke alternatieve locatie voor het speelterrein heeft het schepencollege in gedachten? Zullen beide dossiers aan elkaar gekoppeld worden?"