GR20110526 punt 39: nieuwe straatnaam - Tabakslaan in Appelterre/Voorde - Goedkeuring principe

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen;

 

Overwegende dat de politie aan de dienst cultuur voorstelde om de rijksweg Ninove –Geraardsbergen (vanaf garage Sergeant, Brakelsesteenweg tot de grens met Geraardsbergen) een straatnaam te geven;

 

Overwegende dat de erfgoedraad in vergadering van 14 mei 2009 voor deze rijksweg de straatnaam "Tabaksweg" of "Toebaksweg" voorstelde, verwijzend naar de geschiedenis van de deelgemeente Appelterre;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2011 waarbij de voorgestelde straatnaamgeving "Tabaksweg" werd uitgesteld;

 

Overwegende dat in de gemeenteraadscommissie cultuur voorgesteld werd het achtervoegsel "weg" te wijzigen in "laan";

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Principiële goedkeuring te hechten aan de vaststelling van de nieuwe straatnaam "Tabakslaan" voor de rijksweg Ninove –Geraardsbergen (vanaf garage Sergeant, Brakelsesteenweg tot de grens met Geraardsbergen), verwijzend naar de geschiedenis van de deelgemeente Appelterre.

 

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het inzetten van de procedure zoals voorzien in hoofdstuk III van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.