GR20110526 punt 3: eedaflegging opvolger overleden gemeenteraadslid

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7,§3;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2011 houdende kennisneming van het overlijden van gemeenteraadslid André Stevens;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2011 houdende onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Wim Wachtelaer als gemeenteraadslid;

 

BESLUIT:

 

De heer Wim Wachtelaer legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed af in handen van de heer Michel Casteur, voorzitter van de gemeenteraad: 'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'.