GR20110428 punt 19: IBO 't Kadeeken - Aanleg buitentuin en heraanleg zandbak - Uitvoering werken en aankoop materiaal via AGD DN

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de buitentuin van het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang langs de Parklaan nog dient te worden aangelegd;

 

Overwegende dat in deze aanleg de plaatsing van een tuinhuis en beplanting zit vervat;

 

Overwegende dat de zandbak uit veiligheidsoverwegingen niet kan worden gebruikt omdat hij constant onder water staat door de hoge grondwatertafel van het gebied;

 

Overwegende dat de zandbak dient te worden opgehoogd en voorzien van drainering en van een nieuw dekzeil;

 

Overwegende dat voor de uitvoering van deze werken 21.500 EUR werd voorzien in het budget dienstjaar 2011, buitengewone dienst, onder artikel 849/725-60;

 

Overwegende dat het wenselijk is om deze werken door het AGB DN te laten uitvoeren aangezien het gemeentebedrijf eveneens zal dienen in te staan voor het later onderhoud van de buitentuin en de zandbak;

 

Overwegende dat door het AGB DN al een kleine voorstudie van de werken ter plaatse werd gemaakt;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Er wordt 21.500 EUR ter beschikking gesteld van het AGB DN voor de uitvoering van volgende werken in de buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken:

- aanleg buitentuin

- heraanleg zandbak.

 

2. Volgend artikelnummer van de buitengewone dienst van het budget dienstjaar 2011 wordt aangewend voor overdracht van het krediet van 21.500 EUR aan het AGB DN:

- 849/725-60 sociale zaken - bko - aanleg buitentuin en heraanleg zandbak.