GR20110331 punt 6: voorzien van de nodige kredieten in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet voor de herstellingen van stadsgebouwen ten gevolge van de wateroverlast van 13, 14 en 15 november 2010

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 157;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2010 betreffende het voorzien van de nodige kredieten in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet ten gevolge van de wateroverlast van 13, 14 en 15 november 2010;

 

Overwegende dat voor de herstellingen aan de academie voor muziek, woord en dans, het jeugdcentrum De Kuip en de buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken omwille van de tienjarige aansprakelijkheid geopteerd werd om bij voorkeur via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te gunnen aan de aannemers die de initiële inrichting hebben gedaan;

 

Overwegende dat voor de vervanging van de toestellen werd geopteerd om bij voorkeur aan de initiële leverancier te gunnen, zodat de initiële toestellen zoveel mogelijk vervangen worden door toestellen die vergelijkbaar zijn met de initiële toestellen en zodat ten aanzien van de verzekeringsmaatschappij de vetusteit kan aangetoond worden;

 

Overwegende dat de toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet inhoudt dat de bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen ook de bevoegdheid inhoudt tot het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de wijze van gunning van de overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten;

 

Overwegende dat ten gevolge van de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2010 de gemeenteraad de opdracht moet gunnen;

 

Voor het jeugdcentrum De Kuip:

Gelet op de factuur van ThyssenKrupp Liften Metrologielaan 10 1130 Brussel voor een interventie op 18/11/2010 ten bedrage van 103,46 euro (inclusief BTW);

 

Gelet op het feit dat de offerte van ThyssenKrupp Liften Metrologielaan 10 1130 Brussel van 22 december 2010 voor het herstel van de lift in de academie Beeldende Kunst, goedgekeurd werd door het college van 17 februari 2011 voor het bedrag van 1.223,83 euro maar waar verkeerdelijk gesteld werd dat het bedrag inclusief BTW was en er zodus nog een bedrag van 257,00 euro voor de BTW dient worden in rekening gebracht;

 

Gelet op de offerte van Hako Belgium nv Industrieweg 27 B9420 Erpe-Mere van 18 februari 2011 voor de herstelling van het poetsmachine ten bedrage van 701,96 euro (inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Pyck Michael Kloosterstraat 79 te 9420 Erpe-Mere voor de vervanging van de acoustische vezelcementplaten in de kleine fuifzaal ten bedrage van 3.681,46 euro (inclusief BTW);

 

Gelet op de factuur van Van Cauter bvba Schoolstraat 81 te 9420 Mere van 28/02/2011 voor het herprogrammeren van de brandcentrale in het JC De Kuip ten bedrage van 1.737,03 euro (inclusief BTW)

Voor de buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken:

Gelet op de offerte van Cebeo, G. Martensstraat 6 9800 Deinze van 10/11/2009 voor het aankoop van materiaal voor de herstelling van het netwerk ten bedrage van 80,04 euro, inclusief BTW;

 

Gelet op het feit dat de plaatsing zal gebeuren door het AGB DN en dit geraamd wordt op 275,00 euro werkuren;

 

Gelet op de offerte van Cebeo, G. Martensstraat 6 9800 Deinze van 10/11/2009 voor het aankoop van materiaal voor de herstelling van de elektrische installatie ten bedrage van 80,04 euro, inclusief BTW;

 

Gelet op het feit dat de plaatsing zal gebeuren door het AGB DN en dit geraamd wordt op 275,00 euro werkuren;

 

Gelet op de offerte van Colora Elisabethlaan 49 9400 Ninove van 10 februari 2011 voor de aankoop van schildersbenodigdheden voor de herstelling van de tafels en de stoelen in de BKO ten bedrage van 236,79 euro exclusief BTW (286,51 euro inclusief BTW);

 

Gelet op het feit dat de werken zullen worden uitgevoerd door het AGB DN;

 

Gelet op het mondeling akkoord met Ethias om voor de uitvoering van deze werken een bedrag van 5.000,00 euro toe te kennen;

 

Gelet op de offerte van het AGB DN van voor het afvoeren van de turnmatten a rato van de prijzen die Ilva hanteert en inclusief de werkuren voor het vervoer naar het containerpark ten bedrage van 285,81 euro inclusief BTW;

 

Gelet op de offerte van Langhendries Geert – schilderwerken Rijstraat 175 9400 Denderwindeke van 22 januari 2011 voor het schilderen van de beschadigde deur ten bedrage van (10,50 euro/m²) 168,00 euro exclusief BTW (203,28 inclusief BTW);

 

Voor de Academie voor muziek, woord en dans:

Gelet op de factuur van ThyssenKrupp Liften Metrologielaan 10 1130 Brussel voor een interventie op 18/11/2010 ten bedrage van 103,46 euro (inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Gacssolution nv G. Demeurslaan 98 1654 Huizingen van 23 februari 2011 voor de herstelling van de sturing van de centrale verwarming ten bedrage van 1.991,00 euro exclusief BTW (2.409,11 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Gacssolution nv G. Demeurslaan 98 1654 Huizingen van 23 februari 2011 voor de herstelling van de pomp en peilmeter van de regenwaterput ten bedrage van 626,15 euro exclusief BTW (757,64 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Electro Vanden Berghe bvba Forestierstraat 77 8530 Harelbeke van 1 februari 2011 voor de herstelling van het netwerk en de telefoonbekabeling ten bedrage van 1.365,00 euro exclusief BTW (1.651,65 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Electro Vanden Berghe bvba Forestierstraat 77 8530 Harelbeke van 1 februari 2011 voor de herstelling van de branddetectie ten bedrage van 987,00 euro exclusief BTW (1.194,27 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Stefaan Van De Winkel Walravenslaan 2A 1700 Dilbeek van 11 februari 2011 voor het stemmen van de 6 piano's ten bedrage van 414,00 euro exclusief BTW (500,94 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van het AGB DN voor het afvoeren van de laminaatvloer a rato van de prijzen die Ilva hanteert en inclusief de werkuren voor het vervoer naar het containerpark ten bedrage van 397,33 euro inclusief BTW;

 

Gelet op de offerte van Play av nv Venecoweg 2 9810 Nazareth van 17 februari 2011 voor het vervangen van 8 microfoonstatieven ten bedrage van 361,15 euro exclusief BTW (436,99 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de factuur van Shop De Bie Leopoldlaan 12 9400 Ninove van 17 februari 2011 voor het wassen van kledij bevuild door de waterschade ten bedrage van 388,43 euro exclusief BTW (470,00 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de factuur van Boels nv Brusselsesteenweg 285 9402 Meerbeke van 28 februari 2011 voor het huren van 2 stof- en waterzuigers ten bedrage van 379,26 euro inclusief BTW;

 

Gelet op de offerte van Grossem Wim, Schilderwerken Hollestraat 29 3300 Tienen van 16 maart 2011 voor het plamuren en herschilderen van de beschadigde muren ten bedrage van 4.660,53 euro exclusief BTW (5.639,24 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de mail van 11 maart 2011 van de firma Jezet Seating, Siberiëstraat 10 3900 Overpelt waarbij gesteld wordt dat het opsturen van de tribunedoeken een meerprijs betekent van 75,00 euro exclusief BTW (90,75 euro inclusief BTW);

 

Voor het administratief centrum nieuw stadhuis:

Gelet op de factuur van 29/11/2010 van Schindler nv Bronstraat 15 1060 Brussel voor een interventie op 19/11/2010 ten bedrage van 128,40 euro exclusief BTW (155,36 euro inclusief BTW);

 

Overwegende dat hiervoor geen kredieten werden ingeschreven op het budget voor 2011 en dat de kredieten in de eerste budgetwijziging van 2011 zullen opgenomen worden;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Voor het jeugdcentrum De Kuip:

1. De opdracht voor het herstellen van de lift wordt gegund aan ThyssenKrupp Liften Metrologielaan 10 1130 Brussel voor de som van 103,46 euro, inclusief BTW en ook het bedrag van de BTW op de offerte van 22 december 2010 van ThyssenKrupp Liften voor de herstelling van de lift van de academie Beeldende Kunst zijnde de som van 257,00 euro.

 

2. De opdracht voor de herstelling van de poetsmachine wordt gegund aan Hako Belgium nv Industrieweg 27 9420 Erpe-Mere voor de som van 701,96 euro inclusief BTW.

 

3. De opdracht voor het vervangen van de akoestische vezelcementplaten wordt gegund aan Pyck Michael Kloosterstraat 79 9420 Erpe-Mere voor de som van 3.681,46 euro inclusief BTW.

 

4. De opdracht voor het herprogrammeren van de brandcentrale in het jeugdcentrum wordt gegund aan de bvba Van Cauter Schoolstraat 81 9420 Mere voor de som van 1.737,03 euro inclusief BTW.

Voor de buitenschoolse kinderopvan t'Kadeeken:

 

5. De opdracht voor de aankoop van materiaal voor de herstelling van het netwerk wordt gegund aan Cebeo G; Martensstraat 6 9800 Deinze voor de som van 80,04 euro inclusief BTW, en de kosten verbonden aan de plaatsing door het AGB DN , geraamd op 275,00 euro werkuren wordt goedgekeurd.

 

6. De opdracht voor de aankoop van materiaal voor de herstelling van de elektrische installatie wordt gegund aan Cebeo G; Martensstraat 6 9800 Deinze voor de som van 80,04 euro inclusief BTW, en de kosten verbonden aan de plaatsing door het AGB DN , geraamd op 275,00 euro werkuren wordt goedgekeurd.

 

7. De opdracht voor de aankoop van schildersbenodigdheden voor het herschilderen van de tafels en stoelen in de BKO wordt gegund aan Colora Elisabethlaan 49 9400 Ninove voor de som van 286,51 euro inclusief BTW, de kosten verbonden aan de schilderwerken door het AGB DN voor de som van 5.000,00 euro inclusief BTW wordt goedgekeurd.

 

8. De opdracht voor het afvoeren van de turnmatten wordt gegund aan het AGB DN Paul De Montplein 10 9400 Ninove voor de som van 285,81 euro inclusief BTW.

 

9. De opdracht voor het schilderen en plamuren van de beschadigde deur wordt gegund aan Langhendries Geert Rijstraat 175 9400 Denderwindeke voor de som van 168,00 euro exclusief BTW (203,28 euro inclusief BTW).

Voor de academie voor muziek, woord en dans:

 

10. De opdracht voor het herstellen van de lift wordt gegund aan ThyssenKrupp Liften Metrologielaan 10 1130 Brussel voor de som van 103,46 euro, inclusief BTW.

 

11. De opdracht voor het herstellen van de sturing van de centrale verwarming wordt gegund aan Gacssolution nv G. Demeurslaan 98 1654 Huizingen voor de som van 1.991,00 euro exclusief BTW (2.409,11 euro inclusief BTW).

 

12. De opdracht voor de herstelling van de pomp en peilmeter van de regenwaterput wordt gegund aan Gacssolution nv G. Demeurslaan 98 1654 Huizingen voor de som van 626,15 euro exclusief BTW (757,64 euro inclusief BTW).

 

13. De opdracht voor het herstellen van het netwerk en de telefoonbekabeling wordt gegund aan Electro Vanden Berghe bvba Forestierstraat 77 8530 Harelbeke voor de som van 1.365,00 euro exclusief BTW (1.651,65 euro inclusief BTW).

 

14. De opdracht voor het herstellen van de branddetectie wordt gegund aan Electro Vanden Berghe bvba Forestierstraat 77 8530 Harelbeke voor de som van 987,00 euro exclusief BTW (1.194,27 euro inclusief BTW).

 

15. De opdracht voor het stemmen van 6 piano's wordt gegund aan Stefaan Van De Winkel Walravenslaan 2A 1700 Dilbeek voor de som van 414,00 euro exclusief BTW (500,94 euro inclusief BTW).

 

16. De opdracht voor het afvoeren van de laminaatvloer wordt gegund aan het AGB DN Paul De Montplein 10 9400 Ninove voor de som van 397,33 euro (inclusief BTW).

 

17. De opdracht voor het vervangen van 8 microfoonstatieven wordt gegund aan Play av nv Venecoweg 2 9810 Nazareth voor de som van 361,15 euro exclusief BTW (436,99 euro inclusief BTW).

 

18. De opdracht voor het wassen van bevuilde kledij wordt gegund aan Shop De Bie Leopoldlaan 12 9400 Ninove voor de som van 388,43 euro exclusief BTW (470,00 euro inclusief BTW).

 

19. De opdracht voor het huren van stof- en waterzuigers wordt gegund aan Boels nv Brusselsesteenweg 285 9402 Meerbeke voor de som van 379,26 euro inclusief BTW.

 

20. De opdracht voor het plamuren en herstellen van de beschadigde muren wordt gegund aan Grossem Wim Schilderwerken Hollestraat 29 3300 Tienen voor de som van 4.660,53 exclusief BTW (5.639,24 euro inclusief BTW).

 

21. De opdracht voor het opsturen van de tribunedoeken wordt gegund aan Jezet Seating Siberiëstraat 10 3900 Overpelt voor de som van 75,00 euro exclusief BTW (90,75 euro inclusief BTW).

 

Voor het administratief centrum nieuw stadhuis:

21. De opdracht voor het herstellen van de lift wordt gegund aan Schindler nv Bronstraat 15 1060 Brussel voor de som van 128,40 euro exclusief BTW (155,36 euro inclusief BTW).