GR20110331 punt 26.1: vraag van raadslid Fons Schorreel over de gesprekken tussen Ninove Welzijn en de bouwmaatschappij Denderstreek te Aalst

Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn vraag vermeld :

 

"We vernemen dat er gesprekken zijn tussen Ninove Welzijn en de Bouwmaatschappij Denderstreek te Aalst, dit met de bedoeling tot overname van Ninove Welzijn.

 

Als dit juist is, lijkt het mij aangewezen dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte wordt gesteld, vermits de stad meer dan 50% van de aandelen van Ninove Welzijn in zijn bezit heeft.

 

Tot op heden werd ook niet voorzien in de vervanging van de voorzitter van Ninove Welzijn. Het ambt wordt voorlopig uitgevoerd door de ondervoorzitter.

 

Waarom werd door de VLD-CD&V-meerderheid hier nog geen initiatief genomen om een voorzitter aan te duiden?

 

Als ik mij nog goed herinner werd in de politieke overeenkomst van deze meerderheid opgenomen dat de voorzitter toegewezen werd aan de VLD.

 

Graag dringend initiatief!"