GR20110331 punt 23: exploitatie academie beeldende kunst (filiaal Liedekerke) van de stad Ninove - Uitvoering werken en aankoop materiaal via AGB DN

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het feit dat de Academie Beeldende Kunst en Academie +3 in september 2008 hun intrek hebben genomen in het Jeugdcentrum De Kuip;

 

Gelet op de overlegvergaderingen tussen de leerkrachten van de academie beeldende kunsten, de dienst jeugd en de dienst cultuur op 16 september 2010 en 20 januari 2011 waaruit volgende noden bleken:

-          extra stopcontacten in de beeldhouwklas

-          extra verlichting in de beeldhouwklas

-          een aangepaste afwasbak met gipsdecantatie in de beeldhouwklas;

 

Overwegende dat bovenstaande werken kunnen geraamd worden op:

-          extra stopcontacten en extra verlichting: € 2800 incl. btw

-          aangepaste afwasbak met gipsdecantatie: € 4400 incl. btw;

 

Gelet op het feit dat er krediet in de begroting van 2011, buitengewone dienst  is voorzien, namelijk € 10.000 op art. nr. 734/723-60 (aanpassingswerken aan academie) en op art. nr. 734/724-60 (buitengewoon onderhoud academie);

 

Overwegende dat na overleg het AGB DN bereid is om het materiaal aan te kopen en de werken uit te voeren;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

  1. Er wordt € 7200 ter beschikking gesteld aan het AGB DN voor de uitvoering van volgende werken:

-          aankoop en plaatsing extra stopcontacten en extra verlichting in samenspraak met de leerkracht beeldhouwkunst: € 2800 incl. btw

-          aankoop, afbreken oude afwasbak en plaatsing aangepaste afwasbak met gipsdecantatie in samenspraak met de leerkracht beeldhouwkunst: € 4400 incl. btw. 

  1. Volgende artikelnummers zullen aangewend worden voor overdracht van het budget van € 7200 aan het AGB DN:

-          734/724-60 (buitengewoon onderhoud academie): €7200 (stopcontacten, verlichting, wasbak met gipsdecantatie).