GR20110331 korte agenda

I. POLITIEZAKEN

 

Politie

1. Politiezone Ninove - kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2010.

2. Politiezone Ninove - aankoop van twee meettoestellen voor ademanalyse, twee ademanalysekoffers en toebehoren - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.

3. Politiezone Ninove - verlenging huurovereenkomst Aalstersesteenweg 24 - goedkeuring zesde bijakte.

4. Politiezone Ninove - operationeel personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties.

5. Politiezone Ninove - operationeel personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de directie operaties.

 

II. Gemeentezaken

 

Patrimonium

6. Voorzien van de nodige kredieten in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet voor de herstellingen van stadsgebouwen ten gevolge van de wateroverlast van 13, 14 en 15 november 2010.

7. Gezamenlijke aankoop van aardgas door de stad, het OCMW, de AGB's, de politiezone en de kerkfabrieken van Ninove voor hun installaties en gebouwen.

8. Gezamenlijke aankoop van elektriciteit door de stad, het OCMW, de AGB's, de politiezone en de kerkfabrieken van Ninove voor hun installaties, gebouwen en de openbare verlichting.

9. Aankoop van muziekinstrumenten voor de academie voor muziek, woord en dans - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

10. Vestiging van een erfdienstbaarheid van doorgang en uitzicht op een perceel stadsgrond langs de beekstraat te Aspelare - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.

 

Communicatie

11. Overzicht klachtenbehandeling februari 2010/januari 2011 - goedkeuring.

 

Personeel

12. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassingen.

 

Onderwijs

13. Stedelijke kleuterschool Parklaan - naam logo - akteneming.

 

Sport

14. Stedelijk sportcentrum - autonoom gemeentebedrijf Ninove - goedkeuring jaarrekening.

15. Stedelijk sportcentrum - autonoom gemeentebedrijf Ninove - kwijting aan de bestuurders.

 

Economische bedrijvigheid

16. Efro - projectoproep gemeentelijke gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden - goedkeuring.

 

Openbare werken

17. Wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en een deel van Rendestede te Denderwindeke - goedkeuring ontwerpen van akten voor afstand van pacht, verkoopbelofte, verkoopbelofte ingevolge de aanleg van een RWA-leiding - verbreding en aanleg - overeenkomst inzake geleden uitwinningsschade eigenaars onteigende percelen.

 

Verkeer

18. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - signaleren van de verbindingsweg naast het buurthuis te Aspelare vanaf de aansluiting met de Nederhasseltstraat tot aan de damweg - stadswegen.

19. Aanvullend Regelement op de politie van het wegverkeer - Ninove - parking rechtover de nieuwe kerk - parkeren uitsluitend toegelaten binnen de afgebakende parkeervakken - stadswegen.

 

Cultureel centrum

20. Cultuurcentrum de Plomblom - concessie cafetaria cc de Plomblom - goedkeuring voorwaarden lastenboek - vaststellen wijze van gunnen

 

Cultuur

21. Schenking door de heer A. Callebaut aan de dienst cultuur van "zelfportret" van schilder Rufijn De Decker - aanvaarding.

22. Nieuwe straatnaam - Tabaksweg in Appelterre/Voorde - goedkeuring principe.

23. Exploitatie academie beeldende kunst (filiaal Liedekerke) van de stad Ninove - uitvoering werken en aankoop materiaal via AGB DN.

24. Goedkeuring convenant kansenpas.

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

25. Voorstel tot niet-goedkeuring van het wegentracé van de verkavelingsaanvraag van de nv Fico (Willy Michiels) voor gronden gelegen in de Halfstraat te Aspelare.

26. Voorstel van raadslid Fons Schorreel tot het bespreken van de oplossingen in verband met de wateroverlast in november 2010.