GR20110217 punt 32: verwijderen en terugplaatsen van elektriciteitskabels en openbare verlichtingsarmaturen

DE RAAD,

Overwegende dat regelmatig elektriciteitskabels en openbare verlichtingsarmaturen die op gevels van gebouwen zijn bevestigd, tijdelijk moeten verwijderd worden voor het uitvoeren van renovatiewerken/verbouwingswerken/afbraakwerken voor het oprichten van meergezinswoningen of appartementen;

 

Overwegende dat in dergelijke gevallen advies werd ingewonnen bij Eandis;

 

Overwegende dat Eandis bevestigt dat in vele gemeenten de kostprijs voor het verwijderen en terugplaatsen van kabels en armaturen aan de aanvrager of de bouwheer wordt aangerekend;

 

Overwegende dat de aanrekening van de onkosten voor het wegnemen en terugplaatsen van de elektriciteitsinfrastructuur bij de aanvrager/bouwheer soms vragen oproept;

 

Overwegende dat het nodig is om hieromtrent naar de burger toe duidelijkheid te scheppen en dat het daarom aan te bevelen is hierover een duidelijk standpunt te laten innemen omdat de stad ten slotte eigenaar is van de openbare verlichtingsinfrastructuur;

 

Overwegende dat in het verleden de stad Ninove zoals de andere gemeenten, voornoemde gangbare werkwijze hanteerde en de kostprijs aanrekende voor het verwijderen en terugplaatsen van elektriciteitskabels en openbare verlichtingsarmaturen ingevolge het uitvoeren van bouwwerken waarbij bestaande gebouwen worden omgevormd tot meergezinswoningen of ingevolge het slopen van bestaande gebouwen voor het oprichten van appartementen;

 

Overwegende dat deze gangbare wijze van werken tot op vandaag nog niet bij collegebesluit werd vastgelegd;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De kosten voor het tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van elektriciteitskabels en openbare verlichtingsarmaturen door de elektriciteitsmaatschappij worden aan de aanvrager/bouwheer aangerekend indien zij noodzakelijk worden voor de bouw van meergezinswoningen of appartementen.