GR20101125 punt 19: oprichting kinderdagverblijf langs de Abdijstraat door vzw 't Breugelkind

DE RAAD

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 mei 2010 waarbij principiële goedkeuring werd verleend aan de oprichting van een kinderdagverblijf in samenwerking met de VZW 't Breugelkind;

 

Overwegende dat voornoemde VZW zal instaan voor de bouw van het kinderdagverblijf en dat de stad hiervoor een perceel grond dient ter beschikking te stellen;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in voornoemde vergadering opteerde om de grond op de hoek van de Abdijstraat en de Kloosterweg ter beschikking te stellen, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 756g/deel;

 

Overwegende dat de gemeenteraad een recht van opstal zal moeten verlenen aan de VZW 't Breugelkind voor de bouw van het kinderdagverblijf;

 

BESLUIT, met 29 ja-stemmen en 1 nee-stem

1. De oprichting van een kinderdagverblijf op een perceel stadsgrond langs de Abdijstraat te Ninove, door de V.Z.W. 't Breugelkind, Keizerstraat 35, 1740 Ternat, wordt goedgekeurd.

 

2. Aan de V.Z.W. 't Breugelkind wordt een recht van opstal toegekend op het perceel stadsgrond langs de Abdijstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 756g/deel, voor een oppervlakte van 9.a 65 ca, voor de oprichting van een kinderdagverblijf met tuin en parking.

 

3. Het ontwerp van akte van toekenning van een recht van opstal wordt goedgekeurd.

 

4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de opstalhouder een akte te onderschrijven.

 

5. De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.