GR20101028 punt 7: ontslag lid raad van Bestuur AGB DN

DE RAAD,

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 maart 2008 houdende goedkeuring van de oprichting van het AGB Dienstenbedrijf Ninove;

 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 19 maart 2008, 29 mei 2008 en 28 augustus 2008 houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur en voordracht van de leden van het directiecomité van het AGB Dienstenbedrijf Ninove;

 

Gelet op de brief van 14 oktober 2010 van mevrouw Veerle Cosyns, schepen van cultuur, waarbij zij haar ontslag indient als lid van de raad van bestuur van het AGB Dienstenbedrijf Ninove;

 

BESLUIT :

 

1.De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van mevrouw Veerle Cosyns als lid van de raad van bestuur van het AGB Dienstenbedrijf Ninove.

 

2. Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan het AGB Dienstenbedrijf Ninove.