GR20101028 punt 31.5: interpellatie raadslid Schietecat ivm het niet uitvoeren van de gemeenteraadsbeslissing van 22.10.2009 waarbij Marc torrekens wordt voorgedragen als bestuurder van Ninove Welzijn

 

 
 

Volgende motivering wordt door de heer Pascal Schietecat in zijn interpellatie vermeld :

 

"Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van Ninove Welzijn van 29 mei 2009 waarbij het mandaat van de heer Willy De Groote als uittredend bestuurder van Ninove Welzijn niet werd hernieuwd.

 

Tijdens de gemeenteraad van 22 oktober 2009 werd de heer Marc Torekens aangesteld als nieuwe bestuurder van Ninove Welzijn.

 

Vragen :

  1. Werkt de administratie op het stadhuis of bij Ninove Welzijn zo traag dat men er nog steeds niet in geslaagd is deze beslissing van de gemeenteraad te respecteren.
  2. Is dit een gevolg van een herschikking van de sterkte van de politieke fracties binnen de meerderheid.
  3. Is men in de toekomst zinnens enig initiatief te nemen om deze beslissing van de gemeenteraad alsnog uit te voeren.