GR20100901 punt 32: herinrichting Den dollar - aanvraag gewestbijdrage

32. HERINRICHTING VAN HET KRUISPUNT ALBERTLAAN (N405)-ELISABETHLAAN-BRAKELSESTEENWEG (N8), GENAAMD "DEN DOLLAR" TE NINOVE - GOEDKEURING ONTWERP - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT - AANVRAAG GEWESTBIJDRAGE.


Burgemeester M. Casteur (Open VLD) deelt mee dat hierover nog een vergadering van de provinciale auditcommissie wordt georganiseerd op 20 september 2010. Er werd beslist om het resultaat van die vergadering af te wachten. Daarom wordt het agendapunt verdaagd naar de vergadering van 30 september 2010 van de gemeenteraad.

De gemeenteraad stemt hiermee eenparig in.