GR20100901 punt 10: aankoop ledigingspompen, persslangen en hogedrukreiniger brandweer

DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het artikel 43 van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst voor de hulpverleningszone Zuid-Oost, inzonderheid op artikel 16 en 17;

 

Overwegende dat voor aankopen op de buitengewone dienst van minder dan 67.000 euro (exclusief BTW) elke gemeente zelf zal instaan;

 

Gelet op het gunstig advies van de technische commissie van de hulpverleningszone Zuid-Oost van 16 juli 2010 over de hiernavolgende aankoop;

 

Gelet op de brieven van 1 juni 2010 van de stedelijke brandweer;

 

Gelet op het feit dat als gevolg van technische gebreken diverse pers- en ledigingpompen buiten dienst werden gesteld, dat een aantal persslangen slijtage vertonen en dat de hogedrukreiniger een terugval van de druk heeft ten gevolge van slijtage van de hogedrukpomp;

 

Overwegende dat voor de herstelling geen wisselstukken voorradig zijn en een eventuele herstelling niet meer verantwoord is gelet op het bouwjaar van de pers- en ledigingpompen (1962 - 1970 - 1973) en van de hogedrukreiniger (1984) en dat het bijgevolg aangewezen is dit materiaal te vervangen;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is lekkende en gebroken persslangen te vervangen en tevens persslangen aan te kopen van diameter 110mm, die kunnen worden ingezet voor de kelderledigers en bevoorradingslijnen voor ladder- en autopompen;

 

Overwegende dat de federale overheidsdienst binnenlandse zaken volgende aanbestedingen voor de levering van ledigingpompen heeft gegund aan de firma Etn. Pol Vanassche, Bruggesteenweg 2 te 8531 Harelbeke: 
Lastenboek nr. II/MAT/A55-202-06 ledigingpomp type MAST NP 12B voor het bedrag van 
€ 3.969,24 zijnde € 3.280,36 + € 688,88 (21% BTW) 
Lastenboek nr. II/MAT/A25-196-06 ledigingpomp type MAST ATP20R
€ 3.875,03 zijnde € 3.202,50 + € 672,53 (21% BTW);

 

Overwegende dat het wenselijk is om deze 2 toestellen via de gevoerde procedure aan te kopen;

 

Overwegende dat de federale overheidsdienst binnenlandse zaken volgende aanbesteding voor de levering van persslangen heeft gegund aan de firma Vanrullen BVBA, Drieslaan 6 te 8560 Gullegem-Moorslede: 
Lastenboek nr. II/MAT/A29-191-06 persslangen lengte 20 m - diameter 45mm - diameter 70mm -
diameter 110mm voor het respectievelijke bedrag van € 59,59, € 93,34 en € 273,08 excl. BTW;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de persslangen met diameter 110mm, 70mm en 45mm via de gevoerde procedure aan te kopen;

 

Gelet op de brief van 7 december 2009, waarin wordt gemeld dat de producten en diensten van de firma Vanrullen door een reorganisatie werd overgenomen door Varuflex NV, Noordstraat 1 te 8560 Moorslede-Wevelgem;

 

Gelet op het bestek voor de aankoop van een hogedrukreiniger-warm water via onderhandelingsprocedure;

 

Overwegende dat de aankoop van 2 ledigingpompen met toebehoren, diverse persslangen en een hogedrukreiniger-warm water geraamd kan worden op € 22.300,00;

 

Overwegende dat voor de financiering van deze uitgaven in het budget 2010 een krediet werd voorzien van € 24.000,00 op artikel 351/744-51;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De aankoop van 2 ledigingpompen met toebehoren en diverse persslangen via de aanbesteding van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken gegund aan enerzijds de firma Etn. Pol Vanassche, Bruggesteenweg 2 te 8531 Harelbeke en anderzijds de firma Vanrullen (nu Varuflex NV) wordt goedgekeurd.

 

2. De aankoop van een hogedrukreiniger-warm water via onderhandelingsprocedure wordt goedgekeurd.

 

3. De voorwaarden van het bestek voor de aankoop van een hogedrukreiniger worden goedgekeurd.