GR20100901 korte agenda

I. GEMEENTEZAKEN

 

Secretariaat
1. Eedaflegging van Veerle Cosyns als schepen.

II. POLITIEZAKEN


Politie
2. Lokale politie ninove - politiebegroting 2010 - begrotingswijziging 1 - gewone en buitengewone dienst - goedkeuring.
3. Politiezone ninove - kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het tweede kwartaal 2010.
4. Politiezone ninove - operationeel personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de gerechtelijke directie - lokale recherche.
5. Politiezone ninove - operationeel personeel - openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de directie operaties.
6. Politiezone ninove - aankoop van een voertuig type minibus 8+1 - logistiek - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.
7. Lokale politie ninove - levering, plaatsing en inbedrijfstelling van een geautomatiseerd systeem voor tijdsregistratie voor alle locaties van de politiezone ninove - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht en goedkeuring voorwaarden.
8. Lokale politie ninove - levering, plaatsing en inbedrijfstelling van een systeem voor digitale archivering - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht en goedkeuring voorwaarden.

III. GEMEENTEZAKEN


Secretariaat
9. Verslag over het bestuur en de stand der zaken van de stad voor het dienstjaar 2009.


Veiligheidsdiensten
10. Aankoop van ledigingspompen, persslangen en een hogedrukreiniger voor de gemeentelijke brandweerdienst - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.


Ruimtelijke ordening
11. Stopzetten van het ontwerp van het bpa denderwindeke.
12. Vaststelling van het gemeentelijk plannenregister.


Patrimonium
13. Ontwikkeling uitbreiding van de ambachtelijke zone te appelterre-eichem - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden
14. Onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de nederwijk en mallaardstraat te ninove voor de bouw van een elektriciteitscabine en vestiging van een erfdienstbaarheid op het aanpalend gedeelte - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.
15. Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van drie percelen grond langs de aardeweg te outer - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.


Leefmilieu
16. Erosiebestrijding - samenwerkingsovereenkomst erosiecoördinator - goedkeuring.


Jeugd
17. Goedkeuring herbesteding restbudget zonnewering via agb dn voor deurbel voor jeugdcentrum.

Ontvangerij
18. Intergemeentelijke vereniging wo-ni-de - goedkeuring begroting 2010.
19. Stad ninove - kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het tweede kwartaal 2010 en van het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet.
20. Stadsbudget 2010 - budgetwijziging 1 en 2 - gewone en buitengewone dienst.
21. Wijziging van het financieel meerjarenplan 2010-2013 - goedkeuring.


Belastingen
22. Retributie voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen - aanpassing.


Kerkfabrieken
23. Kerkfabriek olv opdracht okegem - kerkfabriek sint petrus denderwindeke - budgetwijziging 2010.
24. Kerkfabriek sint petrus meerbeke - budgetwijziging 2010/2.
25. Kerkfabriek sint amandus aspelare - kerkfabriek sint margriet neigem - kerkfabriek sint amandus outer - kerkfabriek sint antonius van padua outer-lebeke - budgetwijziging 2010.
26. Kerkfabriek sint petrus denderwindeke - wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/2.
27. Kerkfabriek sint pietersbanden voorde - wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/1.


Bibliotheek
28. Beheerraad - vervanging leden.


Cultuur
29. Schenking dienst cultuur - "de koepoort" van kunstschilder micholt - aanvaarding.
30. Goedkeuring - afsprakennota kansenpas.


Openbare werken
31. Herinrichting van het kruispunt albertlaan (n405)-elisabethlaan-brakelsesteenweg (n8), genaamd "den dollar" te ninove - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het vlaams gewest.
32. Herinrichting van het kruispunt albertlaan (n405)-elisabethlaan-brakelsesteenweg (n8), genaamd "den dollar" te ninove - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - aanvraag gewestbijdrage.
33. Verbeteringswerken aan de hogeweg te ninove - definitieve goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel.
34. Ninove - oude postplein - uitbreiding waterleidingsnet - goedkeuring.
35. Outer - smid lambrechtstraat - uitbreiding waterleidingsnet - goedkeuring.
36. Aanleg dubbelrichtingsfietspad volgens de bepalingen van het vademecum voor fietsvoorzieningen dat de verbinding vormt tussen de oude eichembaan en de ratissestraat te outer - goedkeuring principe - machtiging aanstellen van een ontwerper en een veiligheidscoördinator-ontwerp en -verwezenlijking - goedkeuring ontwerpovereenkomst - aanvraag subsidies bij de provincie.
37. Aanleg fietspad en fietstunnel ter hoogte van de elisabethlaan (n8) te ninove - goedkeuring principe - goedkeuring module 13 - machtiging aanstelling ontwerper en een veiligheidscoördinator ontwerp en -verwezenlijking - goedkeuring ontwerpovereenkomst - aanvraag subsidies.
38. Dossier refresco, nederwijk-oost 262 te 9400 ninove - gratis afstand van buurtweg "doorsteek" door de stad ninove aan refresco in ruil voor de aanleg van een nieuwe weg met openbaar karakter op het terrein gelegen tussen het gebouw van refresco (nederwijk-oost 276) en de gebouwen van de firma verhoeven - principiële goedkeuring - instellen procedure ruilovereenkomst.
39. Aquafinproject 21.986 - afkoppeling melkbos-lopertje - wegen- en rioleringswerken in de luipendaalstraat en in de bosstraat te aspelare - verbreden openbaar domein lopertje - opstarten procedure voor gratis grondafstand - uitbreiden van de kws-verharding (30 meter) in de bosstraat - goedkeuring.


Verkeer
40. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - parkeerverbod langs de edingsesteenweg (n255) te meerbeke - stadswegen.
41. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - ninove - moeder tiburcestraat - invoering beperkt éénrichtingsverkeer - parkeren binnen de parkeervakken - stadswegen.
42. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aspelare - geraardsbergsesteenweg - parkeerplaats uitsluitend voor ceremoniewagens.