GR20100617 punt 36.1: interpellatie D'Haeseleer - fusiegesprekken politiezones Ninove en Haaltert/Denderleeuw

36.1 INTERPELLATIE VAN RAADSLID GUY D'HAESELEER OVER DE STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT DE FUSIEGESPREKKEN TUSSEN DE POLITIEZONE NINOVE EN DE POLITIEZONE HAALTERT/DENDERLEEUW.


Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld :

"Kan u mij stand van zaken geven en standpunt van schepencollege ?"