GR20100527 punt 28: interpellatie D'Haeseleer - parkeren motorrijders

28. VOORSTEL VAN RAADSLID GUY D'HAESELEER TOT HET INPLANTEN VAN PARKEERGELEGENHEDEN VOOR MOTORRIJDERS OP DE GRAANMARKT EN ELDERS IN DE STAD.

 

Volgende motivering wordt door de heer D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld :

"Twee jaar geleden ging het stadsbestuur akkoord met het voorstel van Volksvertegenwoordiger Guy D'haeseleer om parkeerplaatsen voor motorfietsen te voorzien op verschillende plaatsen in de stad.

Twee jaar na datum is nog geen enkele parkeerplaats gerealiseerd. Hierdoor zijn motorrijders verplicht een parkeerplaats voor auto's in te nemen, wat gezien het gebrek aan parkeergelegenheid in het stadscentrum geen goede zaak is.

Op de Graanmarkt is er een ganse strook op de parking die momenteel niet benut wordt als parkeergelegenheid.

Ik stel dan ook voor om deze strook ter beschikking te stellen voor motorrijders. Ook elders in de stad moeten de beloofde parkeerplaatsen gerealiseerd worden."