GR20100429 punt 25.1: vraag De Troyer - aanduiding oversteekplaatsen voor blinden en slechtzienden

25.1 VRAAG VAN RAADSLID GREET DE TROYER OVER AANDUIDING VAN OVERSTEEKPLAATSEN VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN.


Volgende motivering wordt door mevrouw Greet De Troyer in haar vraag vermeld :

"Ik stel vast dat op het grondgebied van Ninove nog steeds te weinig aandacht gaat naar markeringen aan oversteekplaatsen voor blinden en slechtzienden.

Na hier en daar inlichtingen te hebben ingewonnen, meen ik dat met kleine ingrepen tal van wegmarkeringen kunnen aangebracht worden.

Beschikt de stad over een plan hierover en kunnen de nodige aanpassingen doorgevoerd worden ?