GR20100429 punt 20: jaarrekening regiosportdienst ZO-Vlaanderen

20. STEDELIJK SPORTCENTRUM - INTERLOKALE VERENIGING REGIO-SPORTDIENST ZUIDOOST VLAANDEREN - JAARREKENING EN JAARVERSLAG 2009.


DE RAAD,

gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII - Bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid op hoofdstuk II - Samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2004 houdende de oprichting en de goedkeuring van de overeenkomst van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuidoost-Vlaanderen;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 juni 2007 houdende de wijziging van de statuten en waarbij Ninove werd aangeduid als beherende gemeente;

 

overwegende dat de stad Ninove samen met de gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem, deel uitmaakt van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuidoost-Vlaanderen;

 

gelet op de statutaire algemene vergadering van het beheerscomité die plaatsvond op 3 maart 2010 te Geraardsbergen, waarbij volgens artikel 8 van de statuten, het programma en de begroting voor het werkjaar 2010 en het jaarverslag 2009 goedgekeurd werden en waarbij de jaarrekening 2009 voorlopig werd vastgesteld;

 

gelet op art. 14 van de statuten betreffende de goedkeuring van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, waarin vermeld wordt dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie;

 

gelet op het feit dat de jaarrekening pas goedgekeurd is indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden en provincieraad ze goedkeurt;

 

gelet op art. 16 van de statuten, waarin vermeld wordt dat samen met de jaarrekening, ook het jaarverslag ter goedkeuring dient voorgelegd te worden;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De jaarrekening 2009 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging regiosportdienst Zuidoost-Vlaanderen wordt goedgekeurd.

 

2. Dit besluit zal gestuurd worden aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen.