GR20100304 punt 4: sloping voormalig rustoord

4. SLOPING VOORMALIG RUSTOORD, BURCHTSTRAAT 46 TE NINOVE - GOEDKEURING PRINCIPE - MACHTIGING AANSTELLING ONTWERPER.


Na de bespreking in de gemeenteraad stelt schepen stelt schepen F. Van Eeckhout (CD&Vplus) voor om dit agendapunt te verdagen.

De gemeenteraad stemt hiermee eenparig in.