GR20100304 punt 20.1: voorstel Schorreel

20.1 VOORSTEL VAN RAADSLID FONS SCHORREEL OM HET BEVRIJDINGSMONUMENT SINT-THERESIA DRINGEND GOED TE KEUREN.


Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn voorstel vermeld:

"Op de gemeenteraad van september en oktober 2009 stelde ik voor goedkeuring te geven aan het door de jury voorgestelde ontwerp van het kunstwerk wed232.

U ging zo snel mogelijk advies vragen bij de provincie.

Op 10 januari 2010 verneem ik telefonisch van de schepen dat hij eindelijk een afspraak heeft kunnen bekomen met de provinciale dienst.

Mag ik weten wat het advies was van de provinciale dienst? (niet terug te vinden in het dossier)

Hoe verklaart men dat men zo lang moet wachten tot het goedkeuren van zo een eenvoudig dossier, dit terwijl de jury reeds op 4 december 2008 zijn voorstel aan het college formuleerde?

Mag ik u dan ook dringend vragen dit dossier goed te keuren op de volgende gemeenteraad?
Hopelijk derde keer, goede keer."