GR20100128 punt 28: interpellatie Coppens - onderhoud toiletten school Denderwindeke

28. INTERPELLATIE VAN RAADSLID KATIE COPPENS OVER HET ONDERHOUD VAN DE TOILETTEN IN DE SCHOOL WINDEKIND TE DENDERWINDEKE.

 

Volgende motivering wordt door mevrouw Katie Coppens in haar interpellatie vermeld :

"De toiletten van de leerlingen en van de leerkrachten worden niet onderhouden.

De stank is er niet uit te houden.

De urine staat letterlijk in de urinoirs van de jongens; de urine loopt blijkbaar niet meer weg wegens verstopte afvoerbuizen wat deze stank van urine teweegbrengt.

Poetsvrouwen zijn al enkele maanden niet meer te bespeuren.

De toiletten geven een totaal verwaarloosde en onreine indruk.

De stad wordt gevraagd via het AGB het nodige onderhoud te doen in de toiletten van de leerlingen en de leerkrachten van deze school waar ongeveer 500 leerlingen en de leerkrachten moeten gebruik van maken."