GR20091216 punt 5: personeelsformatie

5. BRIEF VAN 30 NOVEMBER 2009 VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR WAARBIJ WORDT MEEGEDEELD DAT DE PERSONEELSFORMATIE MAG UITGEVOERD WORDEN.


DE RAAD,

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009 waarbij de nieuwe personeelsformatie werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen van 30 juli 2009 waarbij het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2009 houdende goedkeuring van de personeelsformatie in zijn uitvoering werd geschorst, omdat in de financiële verantwoordingsnota niet terug te vinden is of hiervoor voldoende kredieten werden aangelegd in het budget en omdat het financieel meerjarenplan niet werd aangepast waardoor de financiële haalbaarheid op (middel)lange termijn niet werd aangetoond;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2009 houdende aanpassing van het financieel meerjarenplan 2009-2012;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2009 houdende goedkeuring van de budgetwijziging 1 en 2 voor 2009;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2009 houdende rechtvaardiging van de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009 houdende goedkeuring van de nieuwe personeelsformatie;

 

Gelet op de brief van 30 november 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur waarbij wordt meegedeeld dat de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009 houdende goedkeuring van de personeelsformatie uitvoering mag hebben;


BESLUIT:

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 30 november 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur waarbij wordt meegedeeld dat de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009 houdende goedkeuring van de personeelsformatie uitvoering mag hebben.