Goed verzekerd?

Verplicht

Rechtspersonen, feitelijke verenigingen met personeelsleden in dienst en feitelijke verenigingen die afhangen van een koepelvereniging met rechtspersoonlijkheid of met personeel in dienst zijn verplicht een verzekering burgelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor hun vrijwilligers.

Andere feitelijke verenigingen zijn dit dus wettelijk niet verplicht. Toch wordt dit sterk aangeraden omdat vrijwilligers anders persoonlijk  aansprakelijk kunnen gesteld worden voor zelfs lichte fouten!

Aan te raden

Er wordt sterk aangeraden om een verzekering lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand en een brandverzekering af te sluiten. Er bestaat een formuele voor tijdelijke activiteiten die verzekering burgelijke aansprakelijkheid, vezekering rechtsbijstand en verzekering lichamelijk ongevallen omvat.

Informeer steeds bij de eigenaar van het gebouw welke polis reeds werd afgesloten.

De stad verzekert haar eigen gebouwen voor volgende zaken:

  • brand
  • rechtsbijstand
  • storm, hagel, sneeuw of ijsdruk
  • waterschade - glasverzekering ( kunstglas uitgesloten)
  • daden van vandalisme of kwaad opzet

Er wordt eveneens een clausule afstand van verhaal afgesloten tussen de stad en de verzekeringsmaatschappij, wat betekent dat de verzekering de persoon of vereniging die onvrijwillige oorzaak is van brand niet zal verhalen. Opzet wordt natuurlijk wel verhaald op de dader.


Contact informatie