Gladheidsbestrijdingsplan

De technische dienst stelde een gladheidbestrijdingsplan op, waarin omschreven staat wat er zal gebeuren bij (kans op) gladheid. Waar wordt er bijvoorbeeld eerst gestrooid, en waar pas later?

Het gladheidbestrijdingsplan zorgt ervoor dat bijna alle inwoners op relatief korte afstand van hun woning op een bestrooide weg komen. Eerst worden de hoofdwegen gestrooid, samen met de wegen voor het openbaar vervoer en de wegen die leiden naar scholen en openbare parkings. Daarna pakken we de andere straten aan.

Strooiroutes op basis van prioriteiten

Tegelijkertijd alle wegen strooien is onmogelijk. Daarom werkt de technische dienst met vastgestelde routes binnen vooraf bepaalde sectoren. Deze routes worden opgeladen in de gps'en van de strooiwagens.

Sectoren:

  • sector 1 : Voorde en Appelterre Eichem
  • sector 2 : Aspelare, Nederhasselt en een deel van Outer
  • sector 3 : Meerbeke en Neigem
  • sector 4 : Pollare, Denderwindeke en Lieferinge
  • sector 5 : Okegem en een deel van Ninove
  • sector 6 : Binnenstad van Ninove

De routes liggen vast en worden vastgesteld op basis van prioriteiten:

Prioriteit 0

Gewestwegen. Deze worden NIET behandeld door de technische dienst, maar door het gewest.

Prioriteit 1

3 vaste routes die tegelijkertijd worden aangevat. In prioriteit 1 worden de belangrijkste hoofdaders binnen de sectoren behandeld, inclusief de vrijliggende fietspaden, busroutes, routes naar stations en wegen naar scholen en openbare gebouwen.                          

Prioriteit 2

Verdere verfijning van het wegennetwerk waardoor iedereen op redelijke afstand (ongeveer 300 m) een gestrooide weg kan bereiken.                 

Voetpaden van en naar openbare gebouwen en industriegebieden behoren eveneens tot prioriteit 2, maar worden enkel behandeld tijdens de werkuren.

Prioriteit 3

Landelijke wegen, doodlopende wegen en woonwijken.

Deze routes zullen bij aanhoudende gladheid alleen op werkdagen én tijdens de normale werkuren behandeld worden.

Zones die NIET behandeld worden door dit plan

  • gebieden binnen de bebouwde kom waar het hemelwater infiltreert in de bodem en dus niet in het rioolstelsel terechtkom
  • erftoegangswegen
  • woonerven
  • parkeerplaatsen zowel binnen als buiten de bebouwde kom

Bij hevige sneeuwval kan er afgeweken worden van de leidraad en wordt er eerst gestart met het ruimen van de wegen.

Routes

De technische dienst strooit enkel tussen 4 uur en 22 uur. Als er een oproep komt van de politie of brandweer kan hier van afgeweken worden. Bij hevige sneeuwval zijn er aparte routes.

Het ruimen van voetpaden en fietspaden die de deelgemeenten verbinden en fiets- en voetpaden naar en van openbare gebouwen gebeurt enkel tijdens de werkuren.

Strooien helpt niet altijd

Strooizout werkt optimaal als het ingereden wordt door een continue verkeersstroom, zo niet gaat het dooieffect ervan verloren. Bij weinig verkeer kan zout zelfs een negatief effect hebben, doordat het smeltwater terug aanvriest en er ijsplekken ontstaan. Daarom heeft het geen zin om in woonwijken en straten met weinig verkeer te strooien.

Agentschap Wegen en Verkeer strooit gewestwegen

De gewestwegen, zoals de Koning Boudewijnlaan, worden niet gestrooid door de stad, maar door het Agentschap Wegen en Verkeer. Meer info over het agentschap vind je op wegenenverkeer.be.

Opgelet!

Hou er rekening mee dat het bij vriesweer verboden is water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.

Woon je in de bebouwde kom van de stad of een deelgemeente dan moet je er bij sneeuwval of ijzelvorming voor zorgen dat je voor je huis voldoende ruimte vrijmaakt om voetgangers veilig te laten passeren en dat je het nodige doet om daar gladheid te vermijden.

(artikel 44 en 45 van het politiereglement)

Klachten en verzoeken

De politie geeft klachten over gladheid telefonisch door aan de meldlijn of, buiten vaste kantooruren, aan de wachtdienst van de technische dienst. Tijdens de kantooruren komen de klachten en verzoeken binnen bij de meldlijn van de technische dienst. Alle klachten en verzoeken worden geregistreerd in het SIS systeem. De meldingen worden door de werkleider van wacht beoordeeld. Indien mogelijk wordt de klacht zo snel mogelijk verholpen.

Heb je een klacht of verzoek? Vul een serviceaanvraag (SIS) in!

Tot slot

Bij grote kans op gladheid wordt vaak preventief gestrooid (met zout en pekel). Er is dan voldoende tijd om alle routes te bestrooien. Helaas is het niet altijd mogelijk opkomende gladheid te voorspellen. Het is niet realistisch te verwachten dat alle wegen en paden tegelijkertijd kunnen gestrooid worden. Het is dan ook mogelijk dat jouw straat niet onmiddellijk gestrooid wordt bij gladheid.

Bij winterweer blijft het belangrijkste advies altijd: rij voorzichtig en pas je snelheid aan (ook op gestrooide wegen)!

 


Contact informatie