Geschenkbon van de stad

Stedelijke geschenkbon

Foto geschenkbonnenDe stedelijke geschenkbon is een cadeaubon die je kan kopen aan de onthaalbalie van het stadhuis, Centrumlaan 100 en inruilen bij de Ninoofse deelnemende handelaars. Er zijn geschenkbons van 5, 10, 25 en 50 euro

Ook de stad zelf zal de geschenkbon geven bij diverse gelegenheden zoals de viering van gouden, diamanten of briljanten huwelijksverjaardagen, jubileumvieringen voor 100-jarigen, ter vervanging van de sociale premies
voor het stadspersoneel, als beloning voor vrijwilligerswerk, ...

Bekijk hier de lijst met deelnemende handelszaken.

Ben je handelaar en wil je mee in het systeem van de stedelijke geschenkbon stappen?

Inschrijven?

Dat kan! Stuur je ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier, en een ondertekende versie van de richtlijnen terug naar de dienst lokale economie via de post naar Centrumlaan 100, 9400 Ninove, via e-mail naar lokale.economie@ninove.be of via afgifte aan het loket.

Neem vóór ondertekening zeker eerst de richtlijnen over de werking van de stedelijke geschenkbon even door.

Terugbetaling?

Na opname in het collectief, kan je ontvangen geschenkbonnen, samen met een terugbetaalformulier en een factuur op naam van de stad, bij de dienst lokale economie (op afspraak) inleveren. Je ontvangt bij afgifte van de bon(s) een ontvangstbewijs. Na inlevering wordt de tegenwaarde door onze financiële dienst op het door de handelaar doorgegeven rekeningnummer gestort.

Folder en raamsticker?

De folder met deelnemende handelszaken wordt regelmatig herdrukt met nieuwe adressen. Als deelnemende handelszaak krijg je ook een speciale raamsticker. 

Verlengde vervaldata 

N.a.v. de coronacrisis besliste de gemeenteraad om geschenkbonnen met vervaldatum in 2020 te verlengen tot en met 31 december 2020. Dit wil zeggen dat je geschenkbonnen met vervaldatum in 2020 kan uitgeven tot en met 31 december 2020! 

Actie KBC Ninove – Extra geschenkbon € 5 

Bankkantoor KBC Ninove (Vuurkruisersstraat 110) wil Ninovieters en onze lokale handelaars ondersteunen in deze moeilijke periode. Daarom schenkt ze per aankoop van een stedelijke geschenkbon van 25 euro de eerste 500 aankopers een extra bon van 5 euro.

Deze actie startte op dinsdag 1 september 2020 en loopt nog steeds (zolang voorraad strekt). Bonnen koop je aan bij het onthaal van de stad, het maximum bedrag voor aankoop met gratis bon is 125 euro (= 5x extra geschenkbon van 5 euro).


Contact informatie

Contactpersonen