Gedeeld verblijf minderjarigen/co-ouderschap

Maak een afspraak

Het is voortaan mogelijk om in de dossiers van ouder en niet-ontvoogde minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de ouder bij wie hij/zij niet ingeschreven is. Het minderjarig kind blijft ingeschreven op het adres van ouder 1 maar in het rijksregister wordt in het dossier van ouder 2 de vermelding opgenomen dat het kind op regelmatige basis op dat adres verblijft.

Via deze vermelding worden geen bijkomende socio-economische of fiscale rechten toegekend aan het kind of aan ouder 2. De vermelding kan wel nuttig blijken voor het verstrekken van bepaalde kortingen of faciliteiten (bv. kinderopvang), maar ook om veiligheidsredenen (bv. hulpdiensten weten dat op een bepaald adres eventueel een kind verblijft).

Procedure

De aanvraag gebeurt door ouder 2 bij de bevolkingsdienst van zijn/haar woonplaats. 

Meebrengen

Breng een bewijs van de verblijfsregeling tussen beide ouders mee (bv. gezamelijk akkoord, gerechtelijke beslissing,...).

Maak een afspraak

Contact