Gecoro

Wat doet de adviesraad?

Bijna elke Vlaamse gemeente beschikt vandaag over een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro. Het is een wettelijk verplichte adviesraad. Die adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging. Het doel van de Gecoro is de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid bevorderen en een maatschappelijk draagvlak creëren voor dat beleid. 

Samenstelling Gecoro

Het decreet bepaalt dat minstens één op vier leden een expert (deskundige) moet zijn op het vlak van ruimtelijke planning. Dat kan een architect, een stedenbouwkundige of een ruimtelijk planner zijn, maar ook iemand die door interesse en ervaring inzicht in de materie heeft verworven.

Naast deskundigen kiest de gemeenteraad vertegenwoordigers uit de verschillende maatschappelijke geledingen. Bijvoorbeeld leden van natuurverenigingen en van organisaties die de belangen van landbouwers en zelfstandige ondernemers verdedigen. Hun bijdrage verhoogt de graad van participatie en creëert een breder draagvlak voor het ruimtelijk beleid. De gemeenteraad besliste op 28 maart 2019 dat volgende verenigingen deel uitmaken van de Gecoro:

 • minstens 1 lid uit een milieu- en natuurvereniging: Natuurpunt, JNM-Denderstreek en Vogelbescherming de Dender
 • minstens 1 lid uit een vereniging van werkgevers of zelfstandigen: VOKA Kamer van koophandel Oost-Vlaanderen, Confederatie van het bouwbedrijf en Ondernemersloket
 • minstens 1 lid uit een vereniging van handelaars: Unizo en Middenstandsraad
 • minstens 1 lid uit een vereniging van land- en tuinbouwers: Landbouwcommissie
 • minstens 1 lid uit een vereniging van werknemers: ACV, ABVV en ACLVB
 • minstens 1 lid uit een specifieke doelgroep: Ninove Welzijn, SHM Denderstreek, de Jeugdraad, de Erfgoedraad en Wakker Ninove 

In 2019 heeft de gemeenteraad de samenstelling van de Gecoro goedgekeurd:

  • voorzitter: dhr. Kristof De Handschutter
  • voor Natuurpunt: dhr. Wouter Mertens – mevr. Nadia Tahon
  • voor Voka: mevr. Katrien Moens – dhr. Jan Van Gyseghem
  • voor Unizo: dhr. Peter Jacobs – mevr. Anneleen Snoeck
  • voor Landbouw Comice: dhr. André De Coninck – mevr. Erica Heremans
  • voor ACLVB: mevr. Annie Van Damme – dhr. Patrick Ooghe
  • voor SHM Ninove Welzijn: mevr. Leentje Cornelis – dhr. Marc Ost
  • voor SHM Denderstreek: dhr. Steven Hutse – dhr. Eddy De Vlieger
  • voor erfgoedraad: mevr. Annemie De Meyer – dhr. Sam De Duffeleer
  • voor vzw Wakker Ninof: dhr. Wouter Nachtergaele – dhr. Eric Neven
  • als deskundige:
   • dhr. Joachim De Maeseneer – dhr. Yves De Roder
   • dhr. Frank Roobaert – dhr. Bart Meganck
   • mevr. Ilse Verlé – dhr. Kurt Van Den Driessche
   • dhr. Guido De Saedeleer – dhr. Patrick Dumst
   • dhr. Davy De Dobbeleer – dhr. Jan Van Den Eeckhout
   • mevr. Ria Van Der Perre – dhr. Jos Wauters
   • dhr. Senne De Vidts – dhr. David De Bodt

Meer info?

Voor meer info kan je steeds terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

 

 


Contact informatie