Geboorteaangifte

De geboorteaangifte is de registratie van een geboorte bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Procedure

De moeder en/of vader en/of meemoeder doet de aangifte van de geboorte van zijn/haar kind bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats binnen de 15 dagen na geboorte.

Daarna ontvang je:

  • een attest voor kinderbijslag
  • een attest voor de mutualiteit
  • een formulier voor inentingen tegen poliomyelitis

Wanneer het dossier is bijgewerkt, ontvang je een uitnodiging om aan het snelloket drie gratis rollen huisvuilzakken en een cadeaubon aan te vragen. Dit moet je afhalen binnen de 6 maand na de geboorte van het kind.

Meebrengen

  • identiteitskaart van de aangever(s)
  • medisch geboorteattest, afgegeven door het ziekenhuis, de dokter of de vroedvrouw
  • indien de ouders gehuwd zijn, het trouwboekje
  • indien het kind erkend is voor de geboorte, het bewijs van de erkenning
  • geboorteakte van beide ouders

Bedrag

Gratis


Contact

Activiteiten zoeken