Geboorteaangifte

De geboorteaangifte is de registratie van een geboorte bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Procedure

De moeder en/of vader en/of meemoeder doet de aangifte van de geboorte van zijn/haar kind bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats binnen de 15 dagen na geboorte.

Daarna ontvang je:

  • een attest voor kinderbijslag
  • een attest voor de mutualiteit
  • een formulier voor inentingen tegen poliomyelitis

Wanneer het dossier is bijgewerkt ontvang je een uitnodiging om aan het snelloket, 3 gratis rollen huisvuilzakken en de cadeaubon aan te vragen. Dit moet je afhalen binnen de 6 maand na geboorte van het kind!

Meebrengen

  • identiteitskaart van de aangever(s)
  • medisch geboorteattest, afgegeven door het ziekenhuis, de dokter of de vroedvrouw
  • indien de ouders gehuwd zijn, het trouwboekje
  • indien het kind erkend is voor de geboorte, het bewijs van de erkenning

Bedrag

Gratis


Contact

Activiteiten zoeken