Fietskluizen

fietskluizenDe stad heeft aan het station en aan het Ninia shopping center (Kaardeloodstraat) fietskluizen geplaatst. Weil je een fietskluis te huren dan kan je hiervoor terecht bij de dienst mobiliteit van de stad.

Voorwaarden

Ben je gedomicilieerd op het grondgebied van Ninove, dan kan je een fietskluis huren (beperkt tot één per persoon met een maximum van twee per woonentiteit). De fietsberging mag enkel gebruikt worden voor het stallen van fietsen en het stockeren van fietsgerelateerde zaken zoals een fietspomp, een kinderzitje, materiaal om kleine herstellingen aan fietsen uit te voeren…. Het is uitdrukkelijk verboden deze te gebruiken als extra bergruimte. De fietsberging is voorzien van een slot en moet ten allen tijde afgesloten zijn.

Duur van de overeenkomst

De gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor de periode van één jaar.

Procedure

Een fietskluis aanvragen kan via het aanvraagformulier. Bezorg het aan de dienst mobiliteit via mobiliteit@ninove.be. Je kan ook een afspraak met de dienst maken om de inschrijving daar zelf te regelen.

als je een kluis kan huren, contacteert de dienst mobiliteit je om het contract te tekenen, de betaling in orde te brengen en de sleutel af te halen.

Bedrag

Voor een fietskluis betaal je 60 euro per jaar. Daar komt 40 euro waarborg bij, die je terug krijgt als het contract afgelopen is, op voorwaarde dat er geen schade is aan de kluis.

De huur wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar. Het gebruik van de fietsparkeerplaats kan door de gebruiker via aangetekende brief opgezegd worden op het einde van elke gebruiksperiode van één jaar, miets een opzegtermijn van één maand.


Contact informatie