Euthanasie

Maak een afspraak

Je kan je wil over je levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

  • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • opgesteld is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden. Beide getuigen moeten de wilsverklaring mee ondertekenen.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

  • de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig is
  • de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is
  • het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is
  • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk
  • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie
  • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht
  • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte, aandoening.

Procedure

De wilsverklaring wordt geregistreerd door de dienst burgerzaken van jouw gemeente. Je krijgt een ontvangstbewijs van de registratie.

Let op: de euthanasieverklaring afgelegd na 2 april 2020 is onbeperkt geldig. Een euthanasieverklaring van voor 2 april 2020 is 5 jaar geldig. Je moet zelf letten op de vervaltermijn. 

Download hier het modelformulier. Vul de gegevens in en laat de wilsverklaring registreren door de dienst bevolking, je krijgt dan een ontvangstbewijs mee van de registratie.

Meebrengen

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Er is ook de mogelijkheid om een voorafgaande negatieve wilsverklaring op te maken. In dat document, dat onbeperkt geldig is, kan je bepalen welke behandeling je niet wenst te ondergaan (bv. kunstmatige beademing, reanimatie, chemotherapie,…) wanneer je het zelf niet meer kan vragen.

Dit document bezorg je aan je arts.

Maak een afspraak