Europees buitenlands rijbewijs omwisselen

Houders van een erkend buitenlands rijbewijs kunnen dit omwisselen naar een Belgisch rijbewijs. Het buitenlands rijbewijs moet je indienen bij dienst burgerzaken (loket 3 vreemdelingen).

 

Voorwaarden

  • ingeschreven zijn in Ninove
  • een geldige verblijfsvergunning hebben

Procedure

Je komt naar de de dienst burgerzaken (loket 3 vreemdelingen) om je rijbewijs om te wisselen en ongeveer 1 maand later kan je je Belgisch rijbewijs afhalen aan het snelloket.

Meebrengen

  • je buitenlands rijbewijs
  • je verblijfsvergunning
  • indien je buitenlands rijbewijs niet meer geldig is, dien je ook een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je geen rijverbod hebt.

Bedrag

25 euro (gelieve dit bedrag met bancontact te betalen)


Contact

Activiteiten zoeken