Erosiebestrijdingsplan

In hellende landbouwgebieden worden de inwoners vaak geconfronteerd met wateroverlast na lokale, hevige regenbuien. Niet zelden neemt deze wateroverlast een modderrijk karakter aan. Dit is het gevolg van aanzienlijke bodemerosie in de hogergelegen delen van het landschap waardoor, samen met het afstromend water, aanzienlijke hoeveelheden bodemdeeltjes worden getransporteerd. De gevolgen van deze erosie zijn op te merken in het landbouwgebied zelf (afspoelen van vruchtbare grond, opbrengstverlies) en in de woongebieden (ondergelopen straten en huizen, ruimingswerken...).

Erosiebestrijdingsmaatregelen zijn al uitgevoerd ter hoogte van de Pollarebaan in Ninove en van Vierhoek in Meerbeke. Voor het erosiegevoelig deel van het grondgebied stelde de stad een erosiebestrijdingsplan op waarin concrete maatregelen uitgewerkt worden over het ganse grondgebied. Het gaat hier over de aanleg van grasbuffers, grachten, poelen, dammen, teelttechnische maatregelen, taluds... Voor de uitwerking van dit plan werkt de stad samen met het steunpunt erosie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Het volledige plan is downloadbaar of in te kijken bij de dienst leefmilieu.


Contact informatie