Erkenning van een kind

Maak een afspraak

Bij de erkenning van een kind verklaar je de afstamming tussen de vader of meemoeder van het kind. De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de erkenning vast in een erkenningsakte.

Voorwaarden

Voor de erkenning door de vader/meemoeder is de toestemming vereist van:

  • de moeder, bij erkenning vóór de geboorte of erkenning van een kind jonger dan 12 jaar
  • de moeder en het kind, vanaf de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar
  • het kind vanaf de leeftijd van 18 jaar

Procedure

Een kind erkennen kan je doen:

  • vóór de geboorte
  • bij de geboorteaangifte zelf
  • na de geboorte

Meebrengen

  • identiteitsbewijzen van beide ouders
  • bij erkenning vóór de geboorte: zwangerschapsattest, afgeleverd door de gynaecoloog, met de vermoedelijke datum van bevalling
  • bij erkenning na de geboorte: een recent afschrift van de geboorteakte van het kind
  • personen die niet de Belgische nationaliteit bezitten en personen die als meerderjarige gedurende meer dan 3 maanden in het buitenland hebben verbleven, moeten in sommige gevallen hun burgerlijke staat bewijzen door middel van een bewijs van ongehuwde staat. Meer inlichtingen hierover kan je krijgen bij de dienst burgerlijke stand

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contact