De droomgaard

Koen De Decker maakt ‘cultuur op de muur’

In de zomer van 2014 realiseerde kunstenaar Koen De Decker een monumentaal kunstwerk op de blinde muur van het OCMW-gebouw in de Burchtstraat van Ninove.

Koen De Decker (°1975) heeft ervaring met kunstprojecten in de publieke ruimte, onder andere in Gent en Ieper. Toen hij in zijn eigen stad een dergelijk project mocht aanpakken, koos hij voor een witte tekening op de zwarte achtergrond. Tegelijk opperde de kunstenaar het idee om de plek van groen te voorzien. “Een groenere inkom van de parking zou niet alleen het kunstwerk ten goede komen, maar zou deze plek er ook beter doen uitzien. Door de achtertuin te verbinden met de straat, ontstaat er een semipublieke ruimte die tegelijkertijd de bewoners meer privacy gunt.”

Koen De Decker kreeg de opdracht mee om de bewoners van de serviceflats bij het project te betrekken. “Ik vroeg de bewoners hoe zij zich de tuin van hun jeugd herinnerden. Tijdens de gesprekken evolueerde de tuin achter het gebouw naar een multifunctionele ontmoetingsplek. Het kunstwerk werd op die manier ook een katalysator voor andere ideeën of een stimulans om de tuin zo in te richten dat ze die ook daadwerkelijk gebruiken.”

De Decker is gefascineerd door tuinen. “Tuinen zijn rustplaatsen van de ziel. Ze zijn door de mens gemaakt, maar heel dicht bij de natuur. In mijn eigen werk komt de tuin regelmatig voor als geestelijke ruimte of als deel van het geheugen.”


Contact informatie