Wat doen de stadsdiensten rond klimaatgezond Ninove?

Volgens het duurzaam energieactieplan dat de stad Ninove in 2015 liet opstellen wordt er jaarlijks in Ninove 169 kton CO2 uitgestoten. Indien men deze uitstoot zou willen compenseren door bosaanplant, dan heeft men 2,3 keer de gehele oppervlakte van de stad Ninove nodig.

De meeste uitstoot wordt veroorzaakt door de sectoren 'huishoudens' en 'transport' met respectievelijk 39% en 32%. De stedelijke diensten zelf zijn verantwoordelijk voor 2% van de CO2-uitstoot. Hieronder vallen onder meer de verbruiken van de gebouwen, dienstwagens en openbare verlichting. Omdat de stad natuurlijk voortrekker wil zijn en aantonen dat het mogelijk is om de CO2-uitstoot te verlagen, zijn er in het duurzaam energieactieplan allerlei maatregelen opgenomen.

Enkele voorbeelden:

  • Bij de eigen gebouwen wordt een besparing van meer dan 10% nagestreefd onder meer door het energiezuinig renoveren en het aankopen van energiezuinige toestellen. Nieuwe gebouwen zoals het Politiekantoor zullen geen of een heel lage CO2-uitstoot hebben. Gebruikers worden gestimuleerd om rationeel om te gaan met energie.
  •  De CO2-uitstoot van de dienstwagens zal naar beneden gehaald worden door enerzijds het aankopen van milieuvriendelijke wagens (elektriciteit of CNG) en anderzijds door het stimuleren van het fietsgebruik. Hiervoor worden onder meer elektrische fietsen aangekocht. Momenteel zijn er al 2 elektrische fietsen en 1 elektrische auto in gebruik.
  •  Bij de openbare verlichting zal er steeds gekozen worden voor energiezuinige LED-verlichting die door middel van sturing de juiste lichtsterkte zal hebben en waarbij de lichtsterkte zal afgestemd worden op de noden. Zo zal in bepaalde gevallen de verlichting gedimd of gedoofd worden tussen bepaalde uren. Hiermee wordt een energiebesparing van 6% beoogd.
  •  De uitgestoten hoeveelheid CO2 zal ook rechtstreeks aangepakt worden door onder andere het realiseren van bosuitbreiding (bv geboortebos), de aanleg van een parkzone Burchtdam, het uitwerken van een 'ik houd van bomen'-campagne...

Meer informatie staat in het duurzaam energieactieplan en de maatregelentabel dat je hier kan raadplegen.


Contact informatie