Eensluidend verklaren documenten

Maak een afspraak
Een document voor eensluidend verklaren betekent dat een daartoe bevoegde overheid bevestigt dat de kopie van een document gelijk is aan het origineel document. Dit wordt gedaan door het plaatsen van een stempel op de kopie. Daardoor krijgt de kopie dezelfde waarde als het origineel.

Voorwaarden

Een aantal documenten mogen niet voor eensluidend verklaard worden:
  • een kopie van een identiteitskaart (maar er kan wel een attest opgesteld worden dat de gegevens van de identiteitskaart bevestigt.)
  • documenten die zijn opgesteld in een onleesbare taal en/of onbegrijpbare vorm
  • documenten waarvan de bestemming immoreel, bedriegelijk of strafbaar is
  • oorspronkelijke akten: notariële akten, gerechtelijke beslissingen,...
  • uittreksels uit de Kruispuntbank Ondernemingen

Een kopie van een paspoort of reisdocument kan eensluidend verklaard worden, met de vermelding "Dit voor eensluidend verklaard afschrift geldt niet als reisdocument".

Buitenlandse documenten dienen eensluidend verklaard te worden door de respectievelijke ambassades. Hier vind je de adressen van buitenlandse ambassades en (ere)consulaten in België.

Procedure

Je komt langs bij de dienst burgerzaken met het origineel document en de kopie. De kopie krijgt dan een officieel kenteken.

Meebrengen

  • Het originele document
  • Een goed leesbare fotokopie
  • Eventueel een beëdigde vertaling, indien het document in een andere taal is opgesteld dan het Frans, Duits of Nederlands

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contact