Eensluidend verklaren documenten

Wanneer je een document voor eensluidend wil laten verklaren, breng je het origineel document (bijvoorbeeld een diploma) en een kopie van dat origineel document mee.

Procedure

De dienst burgerzaken controleert de kopie en het origineel document, de kopie krijgt dan een officieel kenteken. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het origineel.

Meebrengen

  • Het originele document
  • Een goed leesbare fotokopie
  • Eventueel een beëdigde vertaling, indien het document in een andere taal is opgesteld dan het Frans, Duits of Nederlands

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

De stad kan volgende documenten niet voor eensluidend verklaren:

  • Afschriften van officiële akten (bv. geboorteakte, huwelijksakte,...)
  • Arresten en vonnissen
  • Identiteitskaarten of paspoorten (tenzij je een schriftelijk bewijs hebt van de instantie die je dat afschrift vraagt)

Contact

Activiteiten zoeken