Een gezin onder de arm

Vrijwilliger ben je met je hart. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je erg geraakt kan worden. Marie-Paule Cobbaert en Marjolein Borloo gaan regelmatig langs bij Ninoofse gezinnen die in een kwetsbare situatie leven. Dat doen ze als vrijwilligers bij Home-Start Domo vzw, een organisatie die laagdrempelige, preventieve ondersteuning biedt aan gezinnen met jonge kinderen.

“Ik leerde het project begin dit jaar kennen via het vrijwilligersloket van de stad, en enkele weken later maakte ik al kennis met mijn gezin”, vertelt Marie-Paule. Het gezin waar Marie-Paule sinds een zestal maanden geregeld over de vloer komt, bestaat uit een alleenstaande mama die kampt met gezondheidsproblemen, en haar drie kinderen. “Er was meteen vertrouwen, het klikte direct. Ik kijk echt uit naar die twee momenten dat ik bij hen langsga per week, ook al stap ik niet elke keer met een glimlach buiten. Het gezin maakt soms echt schrijnende situaties mee, en dat laat je niet los. Dan bel ik met Katrijn om even te ventileren, dat helpt enorm.”

Vriend aan huis

De Katrijn waar Marie-Paule het over heeft, is Katrijn Devroede, die de werking van Home-Start Domo coördineert in onze stad. Als een van de partnerorganisaties, zoals het OCMW, Huis van het Kind of de scholen, aanvoelt dat een gezin gebaat zou zijn bij een vrijwilliger van Home-Start, dan krijgt ze een seintje. De coördinator gaat dan op gesprek bij het gezin, om na te gaan op welke manier een vrijwilliger iets zou kunnen betekenen. “Het is belangrijk dat het gezin zelf kiest voor de steun van een vrijwilliger aan huis. Een vrijwilliger toelaten in je gezin, vraagt een zekere openheid. Als ik merk dat die openheid er is, gaan we van start.” De gezinnen in het project leven in een kwetsbare situatie, al betekent dat niet per se een financiële kwetsbaarheid. “We merken dat veel gezinnen sociaal geïsoleerd leven. Ze hebben weinig of geen familie of vrienden in de buurt, nemen weinig of niet deel aan het gemeenschapsleven en kunnen dus ook niet rekenen op hulp of steun vanuit die hoek.”

Luisterend oor

“Ik ga een aantal keer per week langs bij een mama met een kindje van één jaar, en ze is nu zwanger van haar tweede. Buiten haar vriend, die niet bij haar inwoont, kent ze hier niemand, haar familie woont in Limburg”, zegt Marjolein. Vrijwilliger Marjolein Borloo is er vooral het luisterend oor, maar helpt ook met de zorg voor de baby en geeft tips. “We zoeken bijvoorbeeld op Facebook naar gratis speelgoed, of ik leer haar hoe ze spullen kan verkopen. Of we gaan samen naar ruilhuis De Mangel of Speelodroom. En ik merk dat ze nu, na enkele maanden, ook al alleen naar die adresjes trekt. Mijn bezoekjes brengen dus toch wat teweeg bij dat gezin. Dat voelt heel dankbaar.”

Isolement

Katrijn knikt instemmend. “Heel mooi hoe Marjolein die mama bij de hand neemt, maar ook loslaat als het kan. Je helpt een gezin het meest door hen in contact te brengen met hulpverlening, door een ontmoeting met andere mensen, met verenigingen, Nederlandse les, de school of kinderopvang. Het is als vrijwilliger soms verleidelijk om het gezin ook financieel of materieel te helpen, maar eigenlijk is het beter om hen op eigen benen te leren staan, zodat ze een netwerk ontwikkelen waar ze terechtkunnen als het contact met Home-Start afloopt.”

Mama in België

“Ik weet dat je best niet materieel ondersteunt, maar toch is het moeilijk”, lacht Marie-Paule voorzichtig. Toen de schoonouders van haar nicht allebei overleden op korte tijd, gingen bijvoorbeeld een aantal pannen en kookspullen naar Marie-Paules gezin. Maar ondanks de liefde voor het gezin en het onderlinge vertrouwen, probeert Marie-Paule niet alleen warmte en pannen te schenken, maar toch vooral op weg te zetten. “Ik doe dat door te ondersteunen met de facturen of het huiswerk, maar ook door taalspelletjes te spelen met het gezin. Hopelijk kan ik hen iets bijbrengen, maar ik geloof van wel. Ook voor mij zijn de gesprekken trouwens heel verrijkend. En ik denk ook dat het gezin wel van mijn bezoekjes geniet. Laatst zei de mama zelfs: ‘Mijn moeder woont in Spanje, maar jij bent mijn mama in België.’ Mooi, toch?”

Home-Start Domo Ninove is op zoek naar jou!

Heb je na het lezen van het artikel zin gekregen om een gezin te ondersteunen? Neem dan contact op met de vzw via ninove@domovzw.be. Als vrijwilliger begeleid je één gezin. Uiteraard kom je niet onvoorbereid aan de start. Na je kandidaatstelling volgt een gesprek, een infosessie en een korte opleiding. De Ninoofse afdeling van Home-Start Domo krijgt financiële steun van de stad.


Contact informatie